Pesten

Helft Vlaamse jongeren slachtoffer van pestgedrag

Experts laken gebrek aan structurele aanpak

De kans dat uw kind het mikpunt wordt van pestkoppen is een op twee. De kans dat het zich schuldig maakt aan pestgedrag is een op vijf, zo blijkt uit een nieuw UGent-onderzoek. “Minister Crevits moet financiële middelen vrijmaken voor een structureel anti-pestbeleid op elke school.”

Alle sensibiliseringscampagnes ten spijt blijft pestgedrag bij jongeren een nijpend probleem. In opdracht van het netwerk Kies Kleur Tegen Pesten bevroegen masterstudenten aan de UGent 1.600 Vlaamse leerlingen tussen 12 en 18 jaar oud. Bijna de helft van de Vlaamse scholieren (48 procent) in het secundair onderwijs geeft aan ooit – online of offline – gepest te zijn en 18 procent bekent zelf al iemand gepest te hebben.

Share

'Dat volgens dit onderzoek 48 procent van de Vlaamse jongeren geconfronteerd wordt met pesten verrast ons'

Hilde Crevits (CD&V), minister van Onderwijs

Schrikwekkende cijfers die vragen om een doortastende aanpak, meent Gie Deboutte, voorzitter van het netwerk Kies Kleur Tegen Pesten.

zine