Het kernkabinet

Hebben burgerbewegingen een toekomst?

De starre structuren zoals we die nu kennen, passen niet meer in de snel veranderende wereld

De huidige politiek graaft haar eigen graf, stelt economiefilosoof Rogier De Langhe. Politieke partijen zijn opgebouwd volgens een verticaal, hiërarchisch model, waarin weinig of geen ruimte is voor vernieuwing. ‘Een tanker die niet van koers wil ­verande­ren.’ De horizontaal gestructureerde burgerinitia­tieven gaan het daarom winnen, tenzij men manieren vindt om de tanker van binnenuit te keren. ‘Maar de tijd dringt.’

2 Economiefilosoof Rogier De Langhe (UGent) maakt deel uit van ons 'kernkabinet', een groep van vier jonge denkers die beurtelings een essay schrijven voor 'Zeno'. © Franky Verdickt

In plaats van te roepen dat iemand anders hun problemen moet oplossen, doen steeds meer burgers het gewoon zelf. Ze kweken zelf hun eigen groenten, maken zelf hun eigen elektriciteit... en steeds vaker ook zelf hun eigen beleid. De opkomst van burgerbewegingen zijn de politieke dimensie van dat hernieuwde geloof in de maakbaarheid van de maatschappij.

Laten we wel wezen, burger­bewegingen zijn geen mirakeloplossingen.