binnenland

Hans Bourlon: "Geert Allaert is een oplichter"

1 Studio 100-baas Hans Bourlon © PHOTO_NEWS

"Studio 100 heeft één keer met Geert Allaert zakelijk samengewerkt, en de conclusie was zeer helder: die man heeft ons opgelicht." Hans Bourlon, CEO van Studio 100, spaart concurrent Geert Allaert niet, nu diens vzw Musical van Vlaanderen onder vuur ligt vanwege een genereuze projectsubsidie van 850.000 euro.

 
Geert Allaert registreerde systematisch minder tickets dan hij er in werkelijkheid verkocht had. Hij heeft dit mondeling toegegeven.
Hans Bourlon

Studio 100, dat ook familiemusicals produceert maar dan zonder subsidies, en Musical van Vlaanderen zijn concurrenten met een geschiedenis van onmin. "In 2004 programmeerden we onze musical Sound of Music in de Stadsschouwburg, een van de zalen van Music Hall", vertelt Hans Bourlon. "Er was een systeem om lastminutetickets, die onverkocht bleven, nog door te verkopen. Allaert registreerde systematisch minder tickets dan hij er in werkelijkheid verkocht had. Zo werden wij opgelicht. Wij hebben dat feitelijk laten vaststellen en hij heeft dit mondeling toegegeven. Daar is een dading van gekomen, waarbij we geschikt hebben met een vergoeding van zo'n 100.000 euro."

"Wij wisten dat hij deze praktijk wel meer toepaste. Nu, met tien jaar meer ervaring in deze sector, heb ik er spijt van dat we toen geen klacht bij het gerecht hebben neergelegd."

Dat Musical van Vlaanderen (MVV) na een njet voor structurele subsidies toch weer een andere subsidiepot gevonden heeft, wijt Bourlon aan 'de geniale lobbyist' die Allaert is. "Ik kom voor de voorbije jaren aan 20 miljoen subsidies voor alle vzw's en nv's rond Music Hall bij elkaar. Gemeente, provincie, gemeenschap... Allaert gaat het geld overal halen. Hij weet natuurlijk ook dat die subsidiepotjes niet met elkaar communiceren. Natuurlijk speelt hier politieke beïnvloeding in mee, maar dat is vooral een kwestie van grenzeloze politieke naïviteit. Dat is niet alleen een zaak van CD&V, dat was ook ten tijde van Bert Anciaux als cultuurminister zo."

Meer en meer vragen
Veel voorbehoud bij de subsidie voor Assepoester heeft te maken met de zakelijke verstrengeling van de vzw MVV met de nv Music Hall Group en al haar dochterbedrijfjes. "Mensen die het kunnen weten zeggen me dat Music Hall en zijn dochters de vzw leegputten", zegt Bourlon. "Het is onmogelijk om een schot aan te brengen tussen die organisaties. Dat gaat subtiel: ik heb Ben X gezien in een zaal met maar 200 toeschouwers. Toch waren er lange speelreeksen. Ik vermoed omdat ze per speeldag kunnen factureren aan de vzw."

De commotie over de bijzonder hoge projectsubsidie van 850.000 euro voor de nieuwe MVV-musical Assepoester laait steeds hoger op. Dat de subsidie er komt ondanks een opeenvolging van negatieve of minstens voorwaardelijke adviezen, roept vragen op. Tegelijk blijkt dat MVV nog altijd een deel teruggevorderde subsidies van een vroeger project, La Bohème, moet terugbetalen. En komen verhalen boven van medewerkers die niet, te weinig of laattijdig betaald worden.

Hans Bourlon: "Die mensen komen bij ons en smeken bijna om gewoon betaald te mogen worden voor hun job. Voor Ben X zijn er nog altijd veel freelancers niet betaald. Vindt u dat normaal voor een vzw die door de overheid gesubsidieerd wordt? Oliver is een musical die wereldwijd in het commerciële circuit wordt opgevoerd. Alleen hier wordt dat gesubsidieerd. Dat is concurrentievervalsing."

Subsidies opschorten
De subsidierel beroert ook de gemoederen in het Vlaams Parlement. "Dit dossier stinkt uren in de wind", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen). "Geert Allaert heeft in de vorige subsidieronde zelfs het gebruik van een boerderij in Menen gefactureerd als opslagplaats voor decors en kostuums. Dat is zijn eigen woning. Er zijn subsidies teruggevorderd voor een vorig project. Die moeten eerst terugbetaald worden, vooraleer er sprake kan zijn van nieuwe betoelaging." Caron eist een audit door een onafhankelijk expert om de scheiding van de zakelijke belangen tussen MVV en Music Hall vast te stellen. "Pas als daaruit blijkt dat er geen vermenging is, kan de subsidie uitbetaald worden."

Jean-Jacques De Gucht gaat nog verder namens Open Vld. Hij eist de onmiddellijke intrekking van de subsidies. De Gucht vraagt, "al was het maar vanuit het voorzichtigheidsprincipe, de 'gulle gift' aan deze organisaties te herzien tot er meer klaarheid is" over de relatie tussen Music Hall en MVV.

De meerderheid geeft vooralsnog geen krimp.

Geert Allaert beantwoordde gisteren onze telefonische oproepen niet.

nieuws

cult

zine