Nationaal stadion

Groen en sp.a hekelen Vlaamse mobiliteitsvisie rond megaprojecten

1 © belga

De Vlaamse oppositiepartijen Groen en sp.a zijn niet tegen een eurostadion, maar hebben vragen bij de globale visie van de Vlaamse regering over alle projecten rond de Brusselse Ring: Parking C, NEO, Dockx, Uplace en het nog te bouwen congres- en cultuurcentrum in Ruisbroek. Dat stellen de partijen in een reactie op de aanduiding van BAM-Ghelamco als voorkeurskandidaat voor de bouw van het stadion op de Heizelvlakte.

"Nu de plannen voor een nieuw voetbalstadion steeds concreter worden, worden de vragen naar de mobiliteitsimpact dat ook", zei Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen). "De Vlaamse regering moet dringend met een totaalaanpak voor alternatief openbaar vervoer komen, want de Brusselse Ring kampt nu al met structurele files".

Ook stelt Groen zich vragen bij de haalbaarheid van het ontwerp. "De eerste spade moet begin 2016 in de grond steken om het wereldkampioenschap van 2020 te halen, maar de Vlaamse regering moet eerst nog een aantal tijdrovende procedures doorlopen" , analyseert An Moerenhout. "Eerst zal Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V), moeten beslissen of er een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) nodig is. Daarna moet het milieueffectenrapport (MER) worden opgesteld, en de milieu- en bouwvergunning worden aangevraagd. En dat allemaal in een tijdspanne van een zestal maanden. Dat wordt een heuse opgave."

Katia Segers, Vlaams parlementslid voor sp.a, vraagt zich ook af wat dit de Vlaamse belastingbetaler zal kosten: "Minister Weyts stelt dat er geen middelen voorzien zijn vanuit Vlaanderen. Maar dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk gezien er minstens aanpassingen moeten gebeuren aan de op- en afritten aan de R0."

Het FDF, dat in de Brusselse regering deel uitmaakt van de meerderheid, wijst er intussen op dat zij in de eerste plaats geen voorstander was van een stadion op Vlaams grondgebied. Die beslissing werd genomen onder de vorige regering, zonder de FDF. Emmanuel De Bock en Fabian Maingain (oppositielid in de Brusselse gemeenteraad) maken zich wel sterk ervoor gezorgd te hebben dat het stadion geen cent van het gewestelijke budget zal kosten.cult