Binnenland

Gents stadsbestuur weerlegt kritiek: "Realisatie Ghelamco Arena is volledig volgens de regels verlopen"

1 Opening Ghelamco Arena 17 juli 2013 in Gent © Photo News

Het Gentse stadsbestuur weerlegt de kritiek dat ze niet correct gehandeld heeft in de realisatie van de Ghelamco Arena. Die aantijgingen staan te lezen in een boek over de bouw van het stadion van auteur Ignace Vandewalle en waren aanleiding voor een artikel in Het Laatste Nieuws vandaag.

Volgens Ignace Vandewalle, de auteur van ‘De illegale Ghelamco Arena: als politici zich met voetbal gaan bemoeien’, had de stad Gent midden jaren 2000 de wet op de overheidsopdrachten moeten toepassen om de Ghelamco Arena te bouwen. Omdat meer dan de helft van het stadion gefinancierd werd met overheidsmiddelen, had men een aanbesteding moeten uitschrijven waardoor alle aannemers, financierders en architecten een faire kans kregen om het project in de wacht te slepen.

Topclub

"Hoewel niet vallende onder de toenmalige wet overheidsopdrachten van 24 december 1993 schreef SOB Gent (het stadsontwikkelingsbedrijf, nvdr.) toch zulke opdracht, bij onderhandelingen met (Europese) bekendmaking (besluit van 29 maart 2006, bekendmaking in o.m. Bulletin der Aanbestedingen van 13 april 2006) uit", reageert Termont. Op 20 december stelde de Stad vast dat er geen enkele inschrijver was.

Het Gentse stadsbestuur betreurt de berichtgeving, zegt het kabinet van de burgemeester. "De realisatie van het stadion is immers helemaal volgens de regels verlopen én daar is reeds eerder in alle transparantie over gecommuniceerd. De volledige gemeenteraad, óók de oppositie dus, werd van bij aanvang bij het dossier betrokken en geïnformeerd, in publieke zittingen. Iedereen is bovendien trots op het stadion en het succes van de Gantoise. Dat succes zou trouwens nooit mogelijk geweest zijn zónder dat stadion, dat een topclub waardig is."

Gent zal op het eind van de rit een overschot hebben van 10 miljoen euro en voor 100 procent eigenaar van het stadion zijn, stelt het stadsbestuur. "Feit is dat de Ghelamco Arena er stáát, en dat vele andere pogingen tot realisatie, elders, spaak gelopen zijn: er is tot op vandaag geen uitzicht op een nieuw stadion in ons land. Een goeie vertrouwensrelatie tussen stad en club is trouwens overal in Europa een sleutelvoorwaarde om tot de bouw van een nieuw stadion te komen. Bovendien betaalt AA Gent in dit geval alles terug aan de Stad, die op het eind van de rit eigenaar blijft."

Eten en drinken met belastingsgeld

Vandewalle kloeg verder aan dat schepenen tijdens matchen van AA Gent met belastinggeld zouden eten en drinken, en dat de stad stiekem aandeelhouder zou geworden zijn van de club.

"Nazicht leert dat er voor de periode 2014 tot heden in totaal voor een bedrag van 5.159,28 euro door de NV Buffalo, vanuit haar werkingsmiddelen, werd aangerekend aan de Stad Gent wegens catering in skybox 1", zegt Termont, die stelt dat er ook sociale organisaties langs geweest zijn in de loge van de Stad.

cult

zine