Gent

Gent lanceert lockers voor daklozen

1 De lockers voor daklozen staan nabij het Baudelopark. © Eric de Mildt

In Gent kunnen daklozen vanaf nu gebruik maken van lockers. Met het proefproject wil Gent hen de kans geven om hun spullen veilig te bewaren.

Het gaat om dertig lockers en ze staan opgesteld aan de Rembert Dodoensdreef, nabij het Baudelopark. Het initiatief kwam er na overleg tussen schepen Resul Tapmaz (sp.a) en mensen uit de doelgroep. Tijdens die bijeenkomst bleek dat dak- en thuislozen nood hebben aan een plek waar ze hun materiaal veilig en droog kunnen bewaren.

"Een slaapzak en kledij veilig en droog houden kan heel wat gezondheidsproblemen vermijden en ongemakken besparen. Bovendien merken we dat deze mensen vaak te maken krijgen met diefstal. Diefstal of verlies van belangrijke documenten zorgt er net voor dat mensen nog langer met dakloosheid worden geconfronteerd", zegt Tapmaz. "Daar wil de stad een antwoord op bieden." Op termijn zullen de lockers onder een permanente luifel in het Baudelopark terechtkomen.

Maximaal drie maanden

Een locker is gratis, strikt persoonlijk en wordt toegewezen voor een periode van maximaal drie maanden. De Dienst Outreachend Werken, MSOC, CAW Oost Vlaanderen, JAC Gent en de dienst Thuislozenzorg van het OCMW screenen de aanvragen en lichten het reglement toe.

Straathoekwerkers en gemeenschapswachten zullen dagelijks iemand langs sturen om te verzekeren dat de lockers in goede staat blijven. Bij vermoedens van misbruik worden de nodige maatregelen getroffen. Wie zich niet aan de regels houdt, kan definitief worden uitgesloten van het gebruik van de lockers.

Na een jaar wordt het initiatief grondig geëvalueerd. "Sowieso willen we met de dak- en thuislozen die de lockers gebruiken ook op zoek gaan naar meer structurele oplossingen", benadrukt Tapmaz.

Dossier Nieuws uit Gent
Dossier Nieuws uit Gent

Lees alle artikels

nieuws

cult

zine