Gevangenissen

Geens belooft extra werk te maken van minimale dienstverlening in gevangenissen

1 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) counter de kritiek van de Raad van Europa. © Photo News

Nog deze legislatuur komt er een initiatief om tijdens een staking minimale rechten van gedetineerden te waarborgen. Dat stelt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een antwoord op het rapport van het Comité ter Preventie van Foltering (CPT) van de Raad van Europa.

In het rapport wordt kritiek geleverd op het uitblijven van een systeem van minimale dienstverlening.  Geens stelt dat het overleg fmet de bonden van het gevangenispersoneel en met de regeringspartners zich in een finale fase bevinden.

De minster wijst er op dat het CPT een felle verbetering vaststelt wat betreft de overbevolking in het algemeen. Vandaag is die gezakt tot 12 procent. Op het moment van het bezoek, begin 2017, was dat 16 procent en bij het aantreden van de minister was dat nog boven de 24 procent.

Share

De gevangenissen in Brussel blijven wel een zorgenkind. Sint-Gillis kampt nog steeds met een overbevolking van 50 procent

De gevangenissen in Brussel blijven wel een zorgenkind. Sint-Gillis kampt nog steeds met een overbevolking van 50 procent. Delen van Vorst werden gesloten. De nodige vergunningen voor de bouw van de gevangenis in Haren liggen op tafel, maar volgens het CPT mag er niet enkel een capaciteitsuitbreiding plaatsvinden om de overbevolking in te dijken. De minister is dan ook gesterkt in zijn politiek om de populatie in te dijken  in drie jaar 1.500 gedetineerden minder. 

Masterplan

In 2016 keurde de regering een nieuw masterplan gevangenissen en internering goed. De regering wil twee Forensisch Psychiatrische centra, drie nieuwe gevangenissen, enkele half open instellingen en transitiehuizen. De wet om de transitiehuizen te verwezenlijken wordt momenteel behandeld in het parlement.

Voorts is het aantal geïnterneerden in de gevangenis teruggedrongen van 1.200 in 2013 tot 560 vandaag. Het CPT juicht deze evolutie toe, maar vermeldt ook dat de psychiatrische onderdelen in de gevangenissen onvoldoende bemand zijn. Geens herinnert eraan dat hij sinds zijn aantreden in 2014 pleit om de gezondheidszorgen voor gedetineerden over te hevelen naar Volksgezondheid.

nieuws

cult

zine