Kinderzorg

Experts: “Geef ziek kind betere zorg aan huis”

1 Steven Lauryssen en zijn zoon Benth (4). De jongen kampt met een voedingsprobleem. Sinds een jaar krijgt hij enkel sondevoeding. © Tine Schoemaker

De thuiszorg voor ernstige en chronisch zieke kinderen moet beter worden georganiseerd, vindt een groeiende groep experts. “Hier is veel winst te boeken.”

Lees ook: 
Gezocht, maar moeilijk te vinden: een zorgverlener aan huis voor mijn kind

In een opiniestuk met de titel ‘Het zieke kind valt uit de boot’ roepen kinderverpleegkundige Jeroen Verlinden en professor gezondheidseconomie Lieven Annemans (UGent) beleidsmakers op om werk te maken van goede en gestructureerde kinderthuiszorg. 

“Ik heb zelf vastgesteld hoe sommige kinderen onnodig lang in het ziekenhuis blijven voor zorgen die net zo goed in hun eigen omgeving kunnen worden toegediend”, zegt Verlinden. Hij heeft het over onder andere bloedafnames, wondzorg, infuustherapie. “Er zijn regio’s waar thuisverpleegkundigen dit doen, maar dat is vooral uit sympathie. Er is niets structureels.”

Volgens Verlinden is de vergoeding voor thuisverpleegkundigen onrealistisch laag, waardoor het niet aantrekkelijk is om bij kinderen aan huis te gaan.

nieuws

cult

zine