binnenland

EU geeft internationale luchtvaart tot 2021 om iets aan CO2-uitstoot te doen

1 thinkstock

De internationale luchtvaart, met vluchten van en naar de Europese Unie, blijft tot december 2020 vrijgesteld van deelname aan het emissiehandelssysteem ETS. Dat heeft het Europees Parlement beslist, dat zo de onderhandelingen in de schoot van de VN over het verdere terugdringen van de CO2-uitstoot door de luchtvaart alle kansen wil geven.

In de EU valt de luchtvaartindustrie al sinds 2012 onder het bestaande emissiehandelssysteem voor CO2 (ETS). Voor de uitstoot van CO2 tijdens vluchten binnen de EU moeten emissierechten worden voorgelegd. Van het totale aantal beschikbare rechten krijgt de sector momenteel 85 procent gratis, de overige beschikbare rechten worden geveild. Maatschappijen die meer uitstoten dan hun emissierechten toelaten, moeten hun uitstoot beperken of rechten bijkopen.

Vrijstelling
De internationale luchtvaart is echter vrijgesteld van deelname aan het Europese ETS-systeem. Omdat de EU ermee dreigde die vrijstelling vanaf 2017 op te heffen, kon eind 2016 binnen de schoot van de VN een akkoord worden bereikt over een internationaal beprijzingsmechanisme voor luchtvaartemissies. Hoe die 'Global Market-Based Measure' of GMBM er concreet zal uitzien, wordt nu uitgewerkt. Om de druk hoog te houden op de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de VN (ICAO), waar de gesprekken gevoerd worden, heeft het Europees Parlement nu beslist om de vrijstelling van deelname aan ETS in 2021 op te heffen. 

"Geduld niet eindeloos"
"Het Europees Parlement werkt constructief mee om tot een performante internationale oplossing te komen", reageert Mark Demesmaeker (N-VA). "Maar ons geduld is niet eindeloos: van een blanco cheque kan geen sprake zijn. Het moet duidelijk zijn dat de uitzondering voor internationale vluchten eind 2020 afloopt. Zo houden we een stok achter de deur."

Tegelijk heeft het parlement beslist dat de luchtvaartsector vanaf 2021 slechts de helft van de beschikbare rechten gratis krijgt. Ook worden de Europese lidstaten verplicht de inkomsten uit de emissiehandel voor de strijd tegen klimaatverandering aan te wenden.

Volgens Ivo Belet (CD&V) is de vrees voor duurdere vliegtuigtickets ongegrond. "Simulaties geven aan dat de prijzen met maximum enkele euro's zullen stijgen, een kleine inspanning van de consument waar een grote winst voor het klimaat tegenover staat."

nieuws

cult

zine