Dokterslonen

Ethicus Ignaas Devisch: “Er wordt te veel geredeneerd vanuit het eigen belang en pas nadien vanuit dat van de patiënt”

Arts als vrij beroep? Niet vanuit maatschappelijk oogpunt

Een brede discussie over efficiënte gezondheidszorg is dringend aan de orde, vindt ethicus Ignaas Devisch, en dan moet iedereen transparant meedenken. “Een verantwoordingsplicht tast je vrijheid niet aan.”

De discussie over de verloning van artsen botst telkens op veel weerstand. Waarom is dit zo moeilijk te bespreken?

Share

‘Als het systeem transparant wordt gemaakt, kan je artsen misschien beter en efficiënter gaan honoreren’

Devisch: “Natuurlijk reageren artsen soms lastig als hun wedde ter sprake komt. Ze vrezen voor vermindering. Dat snap ik, maar vanuit democratisch oogpunt moet je transparant zijn over publieke middelen. Toon ons waar het geld naartoe gaat, toon dat je het rechtvaardig hebt verdeeld en dat het niet verkwist wordt.

“Ik zou het goed vinden om de discussie open te trekken naar efficiënte gezondheidszorg. Als het systeem transparant wordt gemaakt, kan je artsen misschien beter en efficiënter gaan honoreren.”

nieuws

cult

zine