Zaak-De Pauw

Enveloppe met klachten over Bart De Pauw blijft voorlopig verzegeld

1 Bart De Pauw © VTM

De enveloppe met gegevens en verklaringen van de vrouwen die bij de VRT-preventieadviseur klaagden over grensoverschrijdend gedrag van tv-presentator Bart De Pauw, blijft voorlopig verzegeld. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) vandaag beslist.

De KI wil eerst een aparte procedure opstarten waarbij alle betrokkenen - de genoemde vrouwen en Bart De Pauw - gehoord zullen worden. De bewuste enveloppe werd verzegeld door de onderzoeksrechter en bevat onder meer notities van de gesprekken die de preventieadviseur voerde met werkneemsters die het gedrag van De Pauw aanklaagden. 

“De VRT neemt kennis van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen waarbij alvast wordt aangegeven dat, zoals ook door de VRT geargumenteerd, documenten en stukken van een preventieadviseur wel degelijk een bescherming onder het beroepsgeheim kunnen genieten zodat de eventuele ontzegeling van deze stukken een onregelmatigheid en schending van de relevante bepalingen kan inhouden”, reageert Tom Bauwens, die optreedt voor de openbare omroep. 

De VRT begrijpt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, alvorens hierover een eindbeslissing te nemen, alle andere belanghebbenden wenst te horen in een aparte procedure, wat zich inschrijft in het recht van verdediging van elkeen. Teneinde de sereniteit van het debat te respecteren zal de VRT geen verdere communicatie hierover doen.” 

Wanneer de eindbeslissing valt, is voorlopig niet duidelijk.

nieuws

cult

zine