In memoriam

En toen waren er nog maar twee

In memoriam: pater Luc van de Achelse Kluis (1928-2017)

In de abdij van Achel doet de laatste stilaan het licht uit. Na Charles en Joris is Luc nu al de derde broeder die in het afgelopen jaar het tijdelijke voor het eeuwige inruilde. Hoe moet het nu verder met dat meesterlijke trappistenbier?

1 Broeder Luc. De trappisten in de Achelse Kluis zijn nu nog maar met twee. © René Winters

De Achelse Kluis: het is een naam als een brandkast voor de abdij van de cisterciënzers op de grens van België en Nederland. Een populaire pleisterplaats, vooral bij Nederlanders, die het er leuk toeven vinden bij een biertje. Jaarlijks trekt de abdij wel een miljoen bezoekers.

Aan de poort van de Kluis, bij regenweer maar vooral als de zon scheen, trof je niet zelden broeder Luc aan. Met zijn filosofische inslag zette hij menig leek aan het denken.

cult

zine