Auwch Award

En de Auwch Award gaat naar ... het Rekenhof

1 Het Rekenhof. © photo_news

Het Rekenhof is de winnaar van de Auwch Award 2018 van de Vrouwenraad. De instelling wint de 'prijs' omdat haar algemene vergadering op twaalf leden slechts twee vrouwen telt. 

Het Rekenhof controleert de inkomsten en uitgaven van de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies. De twee kamers van het Rekenhof tellen elk een voorzitter, vier raadsheren en een griffier. Slechts twee daarvan zijn vrouwen. "Ongezien in de 21ste eeuw", zegt de Vrouwenraad. "Er zijn zeker nog twee extra kansen geweest om een vrouw te benoemen. Seksisme of oude politieke cultuur?"

nieuws

cult

zine