Circulatieplan

Eerste evaluatie van Gents circulatieplan is positief

Sinds de invoering van het circulatieplan is het aantal voetgangers en fietsers in Gent gestegen. Het verkeer op de stadsring blijft wel een gevoelig punt. Dat blijkt uit de eerste voorzichtige evaluatie door het stadsbestuur. 

Tien dagen na de invoering van het circulatieplan kan schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) voor het eerst ademhalen. “Op lange termijn zeggen deze resultaten weinig, maar ze geven wel een eerste indicatie”, stelde hij gisteravond in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. De evaluatie moet met enig voorbehoud worden gelezen, maar levert toch al enkele interessante conclusies op.

Het was beloofd: het circulatieplan zou fietsers en voetgangers meer ruimte geven. Deze evaluatie bevestigt dat. Uit de tellingen die het stadsbestuur zelf uitvoerde, blijkt dat er tijdens de eerste week van de paasvakantie 27 procent meer fietsers door het centrum reden in vergelijking met dezelfde vakantieperiode in 2016.

Enigszins logisch, want de eerste week van de paasvakantie was gezegend met een stralende lentezon. Maar ook de paasvakantie van 2016 mocht er wezen. Dat er ruim een kwart meer fietsers waren, is dus opmerkelijk. “Het is misschien niet alleen te danken aan het circulatieplan, maar het toont dat mensen alternatieven vinden”, reageert Watteeuw.

Smartphonesignaal

Dat voetgangers mee profiteren van de vrijgekomen ruimte, blijkt uit de tellingen die de dienst Economie de afgelopen vier weken uitvoerde. Op vijf plaatsen in Gent werden de smartphonesignalen van passanten geregistreerd. Daaruit blijkt dat de week van het circulatieplan – ondanks de vakantie – de op een na drukste van de maand was. 

Share

'Dat Gent plotseling een lege stad zou zijn, wat sommigen beweren, wordt niet bevestigd door de cijfers'

Filip Watteeuw, Gentse schepen van mobiliteit

"Dat Gent plotseling een lege stad zou zijn, wat sommigen beweren, wordt niet bevestigd door deze cijfers", stelt Watteeuw. Hij spreekt van hoopgevende  signalen. "We hopen dat ze zich op lange termijn doorzetten."

Tegelijk hapert het circulatieplan. Zo stelde het stadsbestuur vast dat automobilisten hier en daar nog gewijzigde eenrichtingsstraten inrijden of door 'knippen' en door het autovrije gebied sturen. “We hebben gemerkt dat mensen nog moeten wennen aan de nieuwe situatie”, zo verklaart de mobiliteitsschepen, die de signalisatie laat aanpassen.

Behoorlijk wat fietsers blijken nog steeds de fietsvrije straten in te rijden, maar voor hen worden voorlopig geen pv's uitgeschreven. De gemeenschapswachten geven waarschuwingen. GAS-boetes voor het negeren van knippen zijn ook nog niet verstuurd, maar dat heeft te maken met de verwerkingstermijn van tien dagen.

Files

Tegenstanders waarschuwen al lang dat de stadsring R40 niet voorzien is om al die extra auto's uit het centrum te slikken. Deze evaluatie geeft hen enigszins gelijk. Aan de Dampoort en aan het kruispunt met de Nieuwevaartbrug stonden er de afgelopen dagen files. De verkeerslichten werden er aangepast, maar het is de vraag of dat volstaat.

“We monitoren hoe dit verder evolueert”, stelt Watteeuw. “Mijn indruk is alvast dat er op beide punten een verbetering is. De file start later en neemt ook sneller af.” 

Het moment van de waarheid volgt dinsdag. Dan komt het verkeer in Gent voor het eerst sinds de invoering van het circulatieplan weer echt op gang. In de aanloop lanceert het stadsbestuur nog snel een extra communicatiecampagne. Die is gericht op twee doelgroepen die nog met vragen blijken te zitten: 65-plussers en scholen. 

De handelaars – die ook nog steeds kritisch zijn – worden de komende dagen en weken opgezocht door de mobicoaches van de stad.

nieuws

cult

zine