Dokterslonen

Dokters getuigen: “Eén dokter moet inkomen genereren voor zes andere personeelsleden”

- Cathy Galle en Eva Christiaens

Dat ze een goed inkomen hebben, vinden ze niet meer dan normaal. Dokters met naam en faam, die goed werk leveren en begaan zijn met de patiënten hoeven niet beschaamd te zijn om te zeggen hoeveel ze verdienen, menen cardioloog Pedro Brugada en neurochirurg Erik Van de Kelft.

Cardioloog Pedro Brugada 

Er zijn niet veel dokters die een syndroom naar hen genoemd krijgen. Cardioloog Pedro Brugada wel. Het syndroom van Brugada, waar hij samen met zijn broers Josep en Ramon onderzoek naar deed, is een zeldzame en meestal erfelijke ziekte van het hart, die bij schijnbaar gezonde mensen tot een plotse dood kan leiden. Zijn strijd voor hartscreening bij jonge sporters maakte hem bekend in het hele land.

Dokter Brugada praat vrij openlijk over zijn loon.

nieuws

cult

zine