Deradicalisering

Deze hulpverleners werken met radicale gevangenen: "Er bestaan geen hopeloze gevallen"

Twee hulpverleners werken elke dag met de meest radicale gevangenen van het land

- Bruno Struys - Bron: Eigen berichtgeving

Van het woord deradicalisering hebben ze de buik vol, maar toch doen deze twee hulpverleners het elke dag. Op de afdeling voor de meest radicale gevangenen dan nog, de Deradex. Voor het eerst praten ze in de krant over hun opdracht. "We moeten ze op Deradex dringend meer perspectief geven."

Twee Vlaamse radicaliseringsexperts voeren sinds januari specifieke gesprekken met geradicaliseerde veroordeelden in de gevangenissen. Ze hebben er lang over moeten nadenken, maar voor een keer willen ze een inkijk in hun werk geven. Omdat er zo veel misverstanden bestaan. Zoals het recente bericht dat honderd geradicaliseerde gevangenen niet worden opgevolgd. “Het doet afbreuk aan de dagelijkse inzet van trajectbegeleiders en hulpverleners in de gevangenis, die met elke gedetineerde, zonder onderscheid, werken”, zeggen de twee.

nieuws

cult