Europese Unie

Michel: "Hervormingsvoorstel Cameron is opportuniteit om Europa beter te maken"

2 Charles Michel had enkele maanden geleden nog een lang gesprek met Cameron over diens Europese intenties. © REUTERS

Het hervormingsvoorstel voor de Europese Unie dat de Britse premier David Cameron heeft voorgesteld kan een opportuniteit zijn om Europa beter en efficiënter te maken. Dat vindt eerste minister Charles Michel. Eerder vandaag juichte N-VA-voorzitter Bart De Wever de hervormingsvoorstellen toe die Cameron op tafel legt. "Camerons visie is niet enkel goed voor het Verenigd Koninkrijk, het is goed voor de gehele Europese Unie."

De Britse premier David Cameron heeft vandaag de hervormingen voorgesteld die hij van de Europese Unie verlangt om het Verenigd Koninkrijk aan boord van de unie te houden. Cameron wil van Europa een "flexibele unie van vrije staten" maken. Als zijn voorstellen onvoldoende gehoor krijgen bij de andere Europese landen, zullen de Britten hun lidmaatschap heroverwegen.

"De ideeën van Cameron vormen een startpunt, een basis waarop we de komende weken of maanden zullen onderhandelen", aldus Charles Michel. "Verschillende punten kunnen een start voor discussies zijn."

Sommige voorstellen, zoals het beperken van de sociale rechten van migranten die van elders uit de EU komen, zouden dan weer meer problemen kunnen opleveren in de onderhandeling. "Maar we willen dat Groot-Brittannië in de Europese Unie blijft en België is klaar om een rol te spelen in de debatten", aldus Michel, die enkele maanden geleden nog een lang gesprek had met Cameron over diens Europese intenties.

2 Bart De Wever (N-VA). © BELGA
Share

'Cameron doet doordachte voorstellen om onze competitiviteit te versterken en de Unie van onderuit op te bouwen'

Bart De Wever, voorzitter N-VA

Bart De Wever, wiens partij in het Europees Parlement deel uitmaakt van dezelfde fractie als de partij van Cameron, juichte zijn aanpak eerder vandaag toe. Volgens de N-VA-voorzitter is de huidige Europese Unie niet in staat om in te pikken op de snel wijzigende maatschappelijke realiteit. "We modderen aan in een bureaucratische en centralistische aanpak. De oplossingen die de EU biedt, veroorzaken al te vaak meer problemen dan dat ze zoden aan de dijk brengen", zegt hij.

"De Britse hervormingsvoorstellen brengen daar verandering in. Cameron doet doordachte voorstellen om onze competitiviteit te versterken en de Unie van onderuit op te bouwen. Het siert hem dat hij daarbij ook de vinger op de wonde legt en misbruiken durft te benoemen. Camerons visie is niet enkel goed voor het Verenigd Koninkrijk, het is goed voor de gehele Europese Unie. En dus ook voor Vlaanderen", aldus de N-VA-voorzitter.

De Wever legt de klemtoon op de Britse voorstellen inzake immigratie en sociale zekerheid. "De EU is gebouwd op gedeelde waarden. Maar die basisprincipes mogen geen excuus worden om de sociale welvaartsstaat te ondergraven. Nieuwkomers kunnen niet dezelfde sociale rechten genieten als zij die al jaren aan de sociale zekerheid hebben bijgedragen. Het vrij verkeer binnen de Unie is geen vrijgeleide om tussen de lidstaten te shoppen, op zoek naar de beste sociale bescherming. David Cameron heeft dat begrepen".

nieuws

cult

zine