Opvoeden

Dan toch maar weer een beetje autoritairder opvoeden?

Niet enkel mondigheid aanleren maar tegelijk grenzen stellen is dé uitdaging voor pedagogen

In vier jaar tijd is het aantal leerlingen met gedragsproblemen in de klas gestegen met 30 procent. Het gevolg van een té vrije opvoeding, volgens kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Maar hoe kun je kinderen kritisch leren denken zonder zelf gezag te verliezen?

Het aantal leerlingen dat de vloer aanveegt met de klasregels, is in vier jaar tijd met bijna 30 procent toegenomen. Vorig schooljaar ging het om 7.919 jongeren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Centra voor Leerlingenbegeleiding. De cijfers verdienen wel meteen enige nuance. 

“Scholen en ook de CLB’s reageren nu alerter op gedragsproblemen, waardoor ze ook vaker gerapporteerd worden”, stelt Stefaan Grielens, algemeen directeur van de Vrije CLB-koepel. “Om maar een voorbeeld te noemen: alcoholgebruik op een schoolreis. Dat werd vroeger oogluikend toegelaten, nu is dat uit den boze.”

nieuws

cult

zine