wet-Major

Compromis over wet-Major, maar wat doet achterban?

1 Antwerpse havenarbeiders demonstreren tegen modernisering van de wet-Major. © BELGA

CD&V-vicepremier en minister van Werk Kris Peeters heeft met de sociale partners een ontwerpcompromis bereikt over een modernisering van de wet-Major, die de organisatie van de havenarbeid in België regelt. De sociale partners moeten het vergelijk nog aftoetsen bij hun achterban, de havenarbeiders.

De wet-Major stelt dat enkel erkende havenarbeiders arbeid mogen verrichten in de havengebieden, een regel die de Europese Commissie al vele jaren een doorn in het oog is. De Commissie stuurde de regering in maart 2014 een ingebrekestelling, een procedure die tot een veroordeling voor het Europese Hof van Justitie kan leiden.

Om dat af te wenden, bereikte Peeters eind vorig jaar een akkoord met de Commissie over aanpassingen aan de wet. De regering krijgt tot 1 juli de tijd om het akkoord om te zetten in Belgische wetgeving. De modernisering wordt stapsgewijs ingevoerd, gespreid over vier jaar.

Peeters heeft nu een compromis bereikt met de sociale partners over de uitvoering van dat akkoord. Over de details houdt de vicepremier zich voorlopig op de vlakte.

"We hebben een doorbraak bereikt in de onderhandelingen in sociaal overleg. De vooropgestelde timing van 1 juli blijft overeind. Uit respect voor deze beslissingsprocedure en om de uitkomst hiervan niet te hypothekeren, worden geen details over de onderdelen van dit ontwerpcompromis meegedeeld. We zullen de inhoud van dit ontwerpcompromis eerstdaags aan de Europese Commissie meedelen", meldt Peeters.

Vakbond: "Eind mei referendum bij havenarbeiders"

Net zoals de minister van Werk Kris Peeters (CD&V) weigeren de vakbonden uitleg te geven over het ontwerpakkoord over de havenarbeid dat ons land gaat voorleggen aan de Europese Commissie. "Eind mei komt er wel een referendum", klinkt het bij ACV-secretaris Joris Kerkhofs. Bij N-VA, een federale coalitiepartner, klinkt alvast twijfel over het "goede nieuws".

Goed nieuws wil ACV het akkoord nog niet noemen. "Het is afwachten wat de Europese Commissie gaat zeggen. Het ligt nu bij hen voor en we wachten af. We geven verder geen commentaar, dat is een afspraak tussen alle partijen", zegt Michel Claes (ACV Transcom).

Joris Kerkhofs, een collega van Claes, bevestigt intussen dat het akkoord zal worden afgetoetst. "We gaan dat aan onze achterban voorleggen. Tegen het einde van de maand mei willen we een referendum houden bij de havenarbeiders. Maar eerst gaan we nu alles verder uitwerken." De liberale en socialistische secretarissen waren nog niet bereikbaar voor commentaar.

Het inhoudelijke stilzwijgen van alle partijen doet sommigen alvast twijfelen of er wel goed nieuws is. Vlaams parlementslid voor N-VA Annick De Ridder bijvoorbeeld, liet op Twitter weten dat ze "graag meer detail" wil, vooraleer het volgens haar duidelijk is of het ontwerpakkoord "goed nieuws" is.

cult

zine