Luchtvaart

Burgemeesters lijnrecht tegenover regering over vliegwet

Elf Vlaams-Brabantse gemeenten en de provincie zijn de "oneerlijke spreiding" van de geluidshinder rond de luchthaven beu. Ze stappen naar de rechter om een vliegwet te forceren. Al lijkt de kans klein dat die er deze legislatuur nog komt.

De vliegwet moet regelen in welke omstandigheden vliegtuigen het best kunnen vertrekken en landen, rekening houdend met de drie start- en landingsbanen op de luchthaven van Zaventem, en met de atmosferische omstandigheden, zoals de windrichting. De vliegwet schetst dus het kader, maar de concrete invulling van de vliegroutes, en de spreiding daarvan, is daar uiteraard aan gekoppeld. Het dossier zit al jaren in het slop, omdat de politieke partijen maar geen akkoord bereiken.

Nochtans is de wet al zo goed als klaar sinds 2010, toen Etienne Schouppe (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit was, brengt transporteconoom Eddy van de Voorde (Universiteit Antwerpen) in herinnering.

nieuws

cult

zine