#dailyracism
Wendy Kegels

Beste Bart De Wever, u moet de tijd nemen om uw kinderen beter te leren kennen

2 © Wouter Van Vooren

Wendy Kegels reageert op de uitspraken van Bart De Wever. Kegels is freelance schrijfster.

2 © Stephanie Obbels
Share

'Als u nog geen enkele Aziaat hebt ontmoet die klaagt over racisme, dan moet u tijd nemen om uw kinderen beter te leren kennen'

Wendy Kegels

Beste Bart, burgemeester van Antwerpen,

Politiek kan inderdaad niet alles oplossen. Dat verwachten uw Antwerpenaren ook niet. Wat zij en ik wél verwachten, is dat u maatschappelijke problemen zoals racisme erkent. Dat u dat fenomeen niet afdoet als zijnde een relatief "isme". 

Wanneer uw burgers afgewezen worden voor een sollicitatiegesprek, een jobaanbieding of een huurovereenkomst omwille van hun diverse achtergrond, dan is er sprake van racisme.  Wanneer een peuter door zijn leerkracht buitengesloten wordt uit de klasgroep omdat zijn moeder in een ander land geboren is, dan is er sprake van racisme.  Wanneer een student aangeraden wordt om een lagere studierichting te kiezen omwille van zijn exotische achternaam, dan is er sprake van racisme.  Wanneer uw burgers aangesproken worden met "aap" of "neger" omwille van hun huidskleur, dan is er sprake van racisme.

Hoe relatief zijn deze feiten? Maken vooroordelen racisme gerechtvaardigd? Laat ons duidelijk zijn, er is geen enkele situatie of context die racisme rechtvaardigt. Zelfs niet wanneer je van mening bent dat je "verkeerde" migranten hebt toegelaten. Racisme is verre van relatief. Racisme is een overtuiging die een maatschappij kan kraken. Racisme is gevaarlijk.

U zegt dat racisme bestraffen niets uithaalt maar tegelijkertijd spreekt u over sociale mobiliteit. Hoe kan een bevolkingsgroep er sociaal en economisch op vooruit gaan wanneer de maatschappij hen hierin tegenhoudt? Wanneer hen de huur van een woonst, een motiverende arbeidsplaats, de kans op degelijk onderwijs en op een plaats in de samenleving ontzegd wordt op basis van hun achtergrond?

Doet het er eigenlijk nog toe of racisme het gevolg van een gefaald migratie- en inburgeringsbeleid is of de oorzaak? Is het niet beter om deze discussie achter ons te laten en vooruit te kijken in plaats van achteruit? Om het beleid te veranderen en racisme constructief aan te pakken? De waarheid is niet eenzijdig. Migranten hebben inderdaad plichten, maar vergeet niet dat ze ook rechten hebben. Hun recht is om niet racistisch behandeld te worden en om evenveel kansen te krijgen als hun medeburgers.

Door een fenomeen als racisme niet te erkennen als zijnde een probleem dat bestraft moet worden, en door bovendien een bepaalde bevolkingsgroep te stigmatiseren, zorgt u ervoor dat u burgers uitsluit. U wil als burgervader met een positieve noot bijdragen. Dit is echter geen positieve instelling noch heeft dit positieve gevolgen. 

U hebt als burgemeester het recht blijkbaar om vreedzame betogers gerechtelijk aan te houden. Uw plicht daarentegen is om de samenleving in stand te houden, op dezelfde positieve manier die u ook van uw tegenstrevers verwacht. Als goede burgervader is het bovendien ook uw plicht om uw stadskinderen te kennen. Als u nog geen enkele Aziaat hebt ontmoet die klaagt over racisme, dan moet u tijd nemen om uw kinderen beter te leren kennen.

Wij dragen allemaal bij tot de oorzaak en het gevolg. Wij zijn één, dat is wat een samen-leving is. Een maatschappij moet sterk en ondersteunend zijn. Door haar leden constructief te steunen en eerlijke kansen te bieden, wordt elk lid individueel sterker en de maatschappij als geheel eens te meer.

Met vriendelijke groeten,
Wendy

nieuws

cult

zine