Gevangenissen

Belgische staat veroordeeld voor overbevolking in gevangenissen

1 De gevangenis van Vorst. © Photo News

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de Belgische staat veroordeeld wegens de overbevolking in de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis. Indien de staat deze situatie niet binnen de zes maanden herziet, dreigen dwangsommen. Het vonnis dateert van 9 januari.

In 2015 had de Orde van Franstalige en Duitstalige balies drie gerechtelijke stappen ondernomen tegen de overbevolking in de penitentiaire instellingen van Lantin, Vorst/Sint-Gillis en Bergen. Enkele (ex-)gedetineerden hadden zich bij die procedures aangesloten.

Een eerste vonnis, van de rechtbank van eerste aanleg in Luik, werd in oktober bekendgemaakt. De uitspraak erkende de verantwoordelijkheid van de Belgische staat inzake de overbevolking in de gevangenissen en veroordeelde de staat tot het nemen van “passende maatregelen”.

De uitspraak van de Brusselse rechter is strenger dan die van de Luikse rechtbank, aangezien aan de staat dwangsommen worden opgelegd indien het probleem niet wordt aangepakt.

nieuws

cult

zine