Opinie

Anti-Sharia4Belgium-wet morrelt aan twee fundamentele vrijheden

1 © UNKNOWN

Artikel 27 van de grondwet zegt het kort en krachtig: "De Belgen hebben het recht van vereniging. Dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen."

nieuws

cult