Klimaat

Alleen België en Tsjechië keuren nieuw Europees klimaatdoel af: “Bijzonder cynisch na klimaatmars”

1 De mars afgelopen weekend. © Eric de Mildt

Twee dagen na de klimaatmars in Brussel heeft ons land tegen de nieuwe Europese richtlijnen rond energiebesparing gestemd.

De overgrote meerderheid van de Europese lidstaten stemden voor de nieuwe richtlijnen die een jaarlijkse besparing van 1,5 procent opleggen tegen 2030. Alleen België en Tsjechië stemden tegen. Kroatië en Slovakije onthielden zich. 

In een Europees document wordt de Belgische motivering kort omschreven. Ons land vindt dat de nieuwe doelstelling “niet op een kostenefficiënte manier te verwezenlijken is”, maar onderstreept tegelijk dat deze tegenstem “geen afbreuk doet aan onze status als krachtige pleitbezorger” van een duurzaam klimaatbeleid.

Share

‘De doelstelling is volgens ons wel haalbaar, maar de industrie heeft succesvol gelobbyd voor een Belgische nee-stem. Dit is spijtig’

Bij een andere stemming over energiebesparing onthield België zich samen met Slovenië en Hongarije. Tsjechië stemde tegen. Alle andere 24 landen stemden voor.

“Dit is een bijzonder cynisch signaal van België, twee dagen nadat ruim 70.000 landgenoten in Brussel betoogden voor een beter klimaatbeleid”, reageert Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker Energie bij milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu.

nieuws

cult

zine