antwerpen

Al meer dan 70.000 handtekeningen voor volksraadpleging Oosterweel

1 Een simulatiebeeld van het Oosterweelproject. © Kristof Pieters

Actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hebben al 70.018 handtekeningen verzameld voor een petitie over het BAM-tracé, dit onder meer na een handtekeningenmarathon op Antwerpen-Linkeroever.

De actiegroepen willen 75.000 handtekeningen verzamelen om een nieuwe volksraadpleging te kunnen organiseren over het BAM-tracé. Dat biedt volgens hen geen voldoende oplossing voor de Antwerpse mobiliteit. Ze hebben het advies van de auditeur van de Raad van State wel mee, maar ze blijven de druk op de ketel houden, onder meer met handtekeningmarathons op Linkeroever. Momenteel staat de teller op 70.018 ondertekenaars.

Volgens de actiegroepen blijven de mensen bereid de petitie te tekenen. "Het is duidelijk dat veel burgers nog steeds niet overtuigd zijn dat de beloofde overkapping gerealiseerd kan worden in combinatie met het BAM-tracé. Ook het stedelijke groengebied Noordkasteel is met dat omstreden tracé nog altijd niet gevrijwaard", klinkt het.

Ze blijven erbij dat hun alternatief voor een noordelijker gelegen 'Haventracé' efficiënter is voor het doorgaande verkeer en het havenverkeer, dat het beter is voor de gezondheid van de stadsbewoners en de geplande A102-bypass beter doet werken.

"Het ultieme doel blijft 75.000 handtekeningen. Daarvoor zijn er de volgende weken nog inzamelmomenten, te beginnen met het verjaardagsfeest van Ringland op zondag 12 februari", luidt het. "De handtekeningen moeten verzameld zijn vooraleer de stad zich moet uitspreken over de bouwaanvraag voor het BAM-tracé. Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hopen evenwel nog steeds dat de lopende onderhandelingen gunstig evolueren en dat er geen volksraadpleging nodig zal zijn."

nieuws

cult