Politiek

2018 wordt een jaar van politieke obstakels

De federale en Vlaamse regering gaan de komende drie maanden met man en macht moeten werken. Zodra de lente aanbreekt, zal de verkiezingskoorts toeslaan, en zullen de coalitiepartners elkaar nog maar weinig gunnen. Wat staat hen nog te wachten? En welke koortsopstoten zijn het gevaarlijkst?

FEDERAAL

1. Van zomer- naar midwinterakkoord

De vennootschapsbelasting kon de regering nog door het parlement jagen voor de kerstvakantie, de wetten rond de effectentaks en onbelast bijverdienen niet. N-VA kreeg dus wel een mooi cadeau voor het jaareinde, CD&V en Open Vld bleven met lege handen achter. Voor de definitieve goedkeuring van de effectentaks zou er in principe geen probleem mogen zijn. Op 8 januari is er een tweede lezing door de regering, twee dagen later staat de stemming in het parlement gepland. Voor het onbelast bijklussen liggen de kaarten lastiger. PS'er Rudy Demotte, minister-president van de Franse Gemeenschap, dreigt ermee een belangenconflict in te roepen omdat hij vindt dat de federale regering met deze bijkluswet op zijn terrein komt. Vorige week vrijdag kwam Demotte al samen met federaal minister Maggie De Block (Open Vld) over deze kwestie. Op 15 januari staat een volgend overleg op de agenda met de Waalse, Vlaamse en federale ministers. De liberalen, de voortrekkers van deze nieuwe regeling, hopen nog steeds dat de wet op 20 februari zal ingaan, maar dat is dus niet helemaal zeker.

6 Rudy Demotte (PS) dreigt een belangenconflict in te roepen over de wet rond onbelast bijklussen. © Photo News

2. Energiepact afdwingen

N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever wil de beslissing over de sluiting van de kerncentrales uitstellen tot na de verkiezingen van 2019, maar zijn coalitiepartners willen daar niet van weten. "Eigenlijk gooit De Wever hiermee het regeerakkoord in de vuilnisbak", zei de liberale partijleider Gwendolyn Rutten gisterenochtend op Radio 1. "En dat niet alleen," zei Rutten nog, "Er is de wet van 2015." Daarin staat de einddatum van elke kerncentrale opgelijst. "De Wever heeft toen ook op het groene knopje geduwd", merkte ze nog op.

Share

'Eigenlijk gooit De Wever hiermee het regeerakkoord in de vuilnisbak'

Gwendolyn Rutten (Open VLD)

Om het conflict niet volledig te laten ontsporen, heeft Michel veertien dagen geleden beslist om werkgroepen op te richten over het 'energiepact'. Hiermee kocht hij zichzelf en zijn regering tijd, maar geen definitieve oplossing. N-VA blijft immers lijnrecht tegenover de andere coalitiepartners staan. Dat de partij hiermee de premier serieus in verlegenheid brengt, lijkt haar niet te deren. Dat ze moederziel alleen staat in dit dossier, evenmin. Energieminister Marie-Christine Marghem (MR) stelde al voor via een wisselmeerderheid de kernuitstap erdoor te duwen, maar dat lijkt weinig waarschijnlijk. Zo'n alternatieve meerderheid zou wellicht het begin van het einde van de regering inluiden.

3. Krijgt de pensioenhervorming een sluitstuk?

Wie een zwaar beroep heeft gehad, mag sneller stoppen met werken. Maar hoe gaat de regering dat praktisch organiseren? Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) legde net voor de kerstvakantie een voorstel op de regeringstafel voor de ambtenaren. Er zal daarbij rekening gehouden worden met vier criteria (moeilijke uurroosters, fysiek zware arbeid, stress en veiligheidsrisico's). Het kwam niet tot een akkoord, omdat volgens N-VA de regeling nog te soepel zou zijn. Na de kerstvakantie wordt er verder gepraat en komt Bacquelaine met een (allicht gelijkaardig) voorstel voor de privésector. Dat ligt moeilijker: terwijl hij voor de ambtenaren een voorakkoord op zak heeft met de bonden, draaide het overleg met de sociale partners in de privé op niets uit. Daarna pas starten de gesprekken met de sociale partners over welke zware beroepen voldoen aan de criteria.

Share

Het pensioen op punten lijkt stilaan dood en begraven. Bonden en werkgevers zullen bij hun volgende vergadering half januari allicht moeten vaststellen dat ze er niet uit geraken.

nieuws

cult

zine