Euthanasie

2.350 gevallen van euthanasie in 2018

1 © VRT

In 2018 werden 2.357 gevallen van euthanasie geregistreerd. Dat is een lichte stijging (met 1,8 procent) in vergelijking met het jaar voordien, zo blijkt uit cijfers van de FOD Volksgezondheid.

De meerderheid van de registraties, ongeveer drie vierde, was Nederlandstalig. Het ging voornamelijk om patiënten tussen de 60 en 89 jaar en iets meer vrouwelijke patiënten.

Thuis was de belangrijkste plaats van uitvoering (46 procent). Het aantal euthanasiegevallen uitgevoerd in ziekenhuizen nam af, het aantal in verpleeg- en verzorgingshuizen (WZC) bleef toenemen.

De voornaamste aandoeningen die aanleiding gaven tot een euthanasieverzoek waren ofwel kwaadaardige aandoeningen of een combinatie van verschillende ernstige en ongeneeslijke aandoeningen (polypathologie), die niet meer voor verbetering vatbaar waren en die ernstige handicaps veroorzaakten, tot orgaanfalen toe. Bij de overgrote meerderheid van de patiënten werd het overlijden binnen afzienbare termijn verwacht.

In 2018 werden geen registratiedocumenten voor euthanasie bij oordeelsbekwame minderjarige patiënten geregistreerd.

nieuws

cult

zine