Focus

"We moeten jongeren iets heldhaftigs aanbieden"

Filosofe Tinneke Beeckman krijgt vele vragen voorgeworpen en pleit au fond voor Verlichting in donkere tijden

3 'The Orrery' (planetarium) van de hand van Joseph Wright of Derby (1734-1797). Een verlichtingsfilosoof geeft uitleg bij een model van het zonnestelsel. Niet langer de aarde, maar de zon is het middelpunt. © Belga

De strijd tegen de ideologen van IS winnen we volgens filosofe Tinneke Beeckman nooit door bommen te gooien. "Alleen met een stevig onderbouwd verhaal dat vertelt wat wij aan de Verlichting te danken hebben, kunnen we mensen proberen te overtuigen." In De Verlichting uit evenwicht? houdt ze een ferm pleidooi.

3 Tinneke Beeckman: "Natuurlijk moet je mensen kunnen bewonderen." © Karoly Effenberger
Share

'Het belang van verhalen kan niet onderschat worden. Het is niet voor niets dat de grote denkers van de Verlichting romans en toneelstukken schreven'

Tinneke Beeckman

De zelfmoordaanslagen van 22 maart brachten ons een ongemakkelijke waarheid: sommige landgenoten haten ons samenlevingsmodel zo erg, dat ze bereid zijn zichzelf op te blazen tussen tientallen andere landgenoten. In het pas verschenen De verlichting uit evenwicht? neemt filosofe Tinneke Beeckman samen met Leo Neels, Marc De Vosen Ivan Van De Cloot, alledrie van de denktank Itinera, de verdediging op zich van onze op de waarden van de Verlichting gebaseerde samenleving.

nieuws

cult