binnenland

"Verbied verkoop via deur aan deur"

Armoedevereniging ontvangt tiental klachten over ongewilde energiecontracten

Luminus zou via deur-aan-deurverkopers kwetsbare mensen energiecontracten laten tekenen tegen hun wil. Het Netwerk tegen Armoede klaagt de wanpraktijken aan en pleit voor een verbod.

"Ik heb een contract ondertekend dat ik eigenlijk niet wil." Samen Divers, een Oostendse armoedevereniging die mensen met een migratieachtergrond opvangt, heeft de afgelopen maanden een tiental van deze verhalen verzameld. Het gaat om mensen die thuis of in een filiaal van Mediamarkt aangesproken worden door medewerkers van energieleverancier Luminus.

Share

'De deur-aan-deurverkopers lijken kwetsbare mensen met een migratieachtergrond te viseren. Vaak zijn die de taal niet machtig'

Projectmedewerkster Karlien Colombie

"Ze werden twee maanden gratis energie beloofd zonder verdere informatie of kregen inlichtingen waarvan ze niet doorhadden dat die leidden tot een nieuw contract", stelt projectmedewerkster Karlien Colombie. De mensen in kwestie waren volgens haar helemaal niet van plan om van leverancier te veranderen. "Ze beseften niet dat ze dat met een krabbel op geel carbonpapier wel deden."

nieuws

cult

zine