binnenland

"Meer dan de helft van de Vlaamse en Brusselse zestigplussers uitgesloten uit maatschappij"

1 26 procent van de zestigplussers ondervindt financiële moeilijkheden en neemt nauwelijks deel aan het socio-culturele leven. © Thinkstock

54 procent van alle Vlaamse en Brusselse zestigplussers loopt het risico op één of andere manier uitgesloten te worden uit de maatschappij. Dat blijkt uit een grootschalig doctoraatsonderzoek van Sofie Van Regenmortel (VUB).

Van Regenmortel onderzocht 20.275 zestigplussers, gespreid over 80 gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Het cijfermateriaal was afkomstig van de Belgian Ageing Studies. De onderzoekster ging na in hoeverre de Vlaamse en Brusselse ouderen het risico lopen uitgesloten te worden.

Er werd niet enkel rekening gehouden met financiële drempels, maar ook participatie aan socio-culturele activiteiten, toegang tot diensten en degelijke huisvesting én discriminatie op basis van leeftijd, werden onderzocht. Net als digitale uitsluiting, hoe ouderen uitgesloten worden in hun sociale relaties en hoe de buurt waarin mensen wonen, kan leiden tot vervreemding.

De conclusies van Van Regenmortel: "Slechts 46 procent van de oudere bevolking loopt geen enkel risico loopt. 26 procent ondervindt financiële moeilijkheden en neemt nauwelijks deel aan het socio-culturele leven, 12 procent is uitgesloten van zijn fysieke en sociale omgeving. De rest, 16 procent, is ongeveer op alle vlakken uitgesloten."

Onder de armoedegrens

Share

Armoedebestrijdingsplannen hebben te weinig aandacht voor ouderen. De meeste aandacht gaat naar kinderen én er moet verder gekeken worden dan enkel armoede

Van Regenmortel

Uit een ander onderzoek blijkt ook dat bijna 14 procent van de vijfenzestigplussers in Vlaanderen onder de armoedegrens zit. Het bredere onderzoek van Van Regenmortel geeft aan dat 23 procent van de zéstigplussers in financiële nood verkeert.

Haar besluit? "Vlaamse zowel als federale armoedebestrijdingsplannen hebben te weinig aandacht voor ouderen", besluit Van Regenmortel op basis van haar onderzoek. "De meeste aandacht gaat naar kinderen. Bovendien is het belangrijk om bij onderzoek naar uitsluiting breder te meten dan enkel armoede. Er zijn vele drempels die tot uitsluiting leiden."