klimaatverandering

"Laks klimaatbeleid is schending op mensenrechten, ook in België"

Klimaatadvocaat Roger Cox boekte deze week historische overwinning

1 Klimaatadvocaat Roger Cox viert in 2015 een overwinning op de Nederlandse staat. Deze week stelde het gerechtshof in hoger beroep de klimaatstrijders opnieuw in het gelijk. © AP

Het was een historische uitspraak: in de Nederlandse klimaatzaak besliste de beroepsrechter dat de staat verplicht is om zijn burgers beter te beschermen “tegen de reële dreiging van de klimaatverandering”. Advocaat en klimaatstrijder Roger Cox: “Deze beslissing zal waarschijnlijk ook voor de Belgische klimaatzaak gevolgen hebben.”

Samen met milieuorganisatie Urgenda voerde Roger Cox een juridische strijd tegen de Nederlandse staat over diens ontoereikende klimaatbeleid. 

In 2015 haalden ze hun gelijk in eerste aanleg. De Nederlandse staat ging toen in beroep, maar deze week werd de aanvankelijke beslissing in duidelijke bewoordingen bevestigd. "Gelet op de grote gevaren die dreigen te ontstaan, moeten al op korte termijn verdergaande maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen per 2020 verder terug te dringen", besliste het gerechtshof in hoger beroep.

nieuws

cult

zine