KU Leuven

"KU Leuven moet project met Israëlische universiteit stoppen"

2 De universiteitsbibliotheek van de KU Leuven op het Ladeuzeplein. © BELGA

Een dertigtal KU Leuven-academici roept rector Rik Torfs op om de samenwerking te stoppen met een Israëlische universiteit. Het onderzoek naar ondervragingstechnieken zou helpen om Palestijnen te onderdrukken.

'LAW-TRAIN' is een project waarin de KU Leuven en de Belgische FOD Justitie samenwerken met de Bar Ilan Universiteit, het Israëlische ministerie van Publieke Veiligheid en de Nationale Politie om ondervragingstechnieken bij grensoverschrijdenden misdrijven te stroomlijnen. Een dertigtal KU Leuven-academici vindt dit ongepast omdat dezelfde Israelische veiligheidsdiensten van mensenrechtenschendingen op Palestijnen worden beschuldigd.

2 KU Leuven-rector Rik Torfs © Photo News

In een open brief roepen ze KU Leuven-rector Rik Torfs en de Belgische overheid nu op om de samenwerking stop te zetten. Tot de ondertekenaars behoren Lieven De Cauter en Barbara Vandyck (Architectuur) maar ook Marc Van Ranst (Microbiologie) en Carine Defoort (Sinologie). "Gericht op directe samenwerking met het Israëlische veiligheidsapparaat, helpt LAW-TRAIN de onderdrukking van het Palestijnse volk legitimeren én faciliteren", schrijven ze.

Share

'Deze samenwerking heeft de ethische toetsen doorstaan'

KU Leuven-rector Rik Torfs

In een reactie zegt rector Rik Torfs dat hij drie van de academici heeft ontvangen. Hij vertelde ze dat het project mag blijven bestaan omdat het met succes drie ethische toetsen doorstond: één doorlichting door het overkoepelende EU-fonds Horizon 2020 en twee van de KU Leuven zelf. "Bij ons werd eerst het project zelf bekeken. Er was geen probleem omdat het om ondervragingstechnieken gaat die gebruikt worden bij bestrijding van drugshandel. Dan werd nagegaan of het onderzoeksproject niet in een andere context misbruikt kan worden. Dat bleek niet het geval. Dan denk ik dat je moet accepteren dat alle formele wegen gevolgd zijn."

Torfs zegt in één adem wel sympathie te hebben voor "alle academici die hun nek uitsteken." Hij beloofde ze ook dat hij binnen de KU Leuven het "diepere gesprek zal aangaan" over de "fundamentele ethiek van projecten". "We moeten verhinderen dat universiteiten ethiek gaan verengen tot compliance, het vervullen van formele regeltjes", zegt hij. "Hoe dan ook gaan we de uitkomst van ons debat niet retroactief toepassen op projecten die al zijn goedgekeurd - tenzij er bewijs is dat één van de partners zich niet aan afspraken houdt."

Lees de open brief aan KU Leuven-rector Rik Torfs: "Wij handelen vanuit een diepe bezorgdheid om het lot van het Palestijnse volk, waaronder ook de Palestijnse academici en hun studenten."

nieuws

cult

zine