vrijmetselarij

“Het Gentse incident beschadigt de loge”

Volgens Henry Charpentier, kersvers grootmeester van het Grootoosten van België, heeft de loge allang geen politieke macht meer. Maar dat er aan de Gentse universiteit geijverd wordt om een kandidaat van een bepaalde strekking te steunen, vindt hij legitiem. “Het is normaal dat de vrijdenkers opnieuw het rectoraat willen. Al mag er nooit sprake zijn van druk of intimidatie op de andere kandidaat. Dat gaat in tegen de geest van de vrijmetselarij. Dat is totaal onaanvaardbaar.”

cult