Ziekte van Parkinson

"Het ergste is wanneer mensen denken dat je dronken bent"

Patiënt Barth Verheyen vecht al 24 jaar tegen de ziekte van Parkinson

Tweehonderd jaar geleden beschreef James Parkinson voor het eerst de aandoening die later zijn naam kreeg. Barth Verheyen (63) kampt al 24 jaar met de ziekte en opent er een expo over. "Het is een constante strijd tegen inleveren op fysiek en mentaal vlak. Maar ik besloot koppig te blijven."

‘The shaking palsy’ of ‘de bevende verlamming’. In 1817 beschreef medicus James Parkinson in zijn Essay on the Shaking Palsy fysieke symptomen die volgens hem op een specifieke aandoening konden wijzen. Later pas bleek er inderdaad een verband en is de ziekte naar hem vernoemd.

Twee eeuwen later ziet Barth Verheyen in het Gentse Jan Palfijn-ziekenhuis dat zijn tekst over Parkinsons essay niet goed op een infoblok plakt. “Daar moet nog lijm bij”, zegt hij aan zijn vrouw Monique. 

cult