Armoede

"Cijferdiscussie helpt mensen in armoede geen meter vooruit"

Netwerk tegen Armoede hoopt op écht debat over armoede

Armoedeorganisaties merken in de praktijk helemaal geen kentering in de armoedecijfers. "Mensen in armoede hebben geen boodschap aan dit soort cijferdiscussie. Zij willen beleid zien."

2 © Thinkstock

De armoedecijfers die Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) gisteren bekendmaakte, blijven voor discussie zorgen. Minister Homans zag voor het eerst een kentering in de armoedecijfers en zag ook het armoederisico bij minderjarigen en eenoudergezinnen dalen. De kentering werd meteen tegengesproken door armoede-experten. Ze waarschuwden er ook voor dat de onterechte goednieuwsshow van Homans net nefast is voor mensen in armoede. Omdat het de aandacht van de echte problemen waar die mensen voor staan wegneemt.

Diepere armoede

2 Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. © Eric de Mildt

"Aan dit soort cijferdiscussies hebben mensen in armoede inderdaad geen boodschap", stelt Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. "Ze helpen mensen in armoede geen meter verder. Zij willen betere en betaalbare huisvesting en andere zaken die hen vooruit helpen. Ze willen beleid zien. Wij zijn geen wetenschappers en willen ons dan ook niet moeien in de cijferdiscussie. Wij kunnen wel vanuit onze ervaring in de praktijk spreken. Wat wij merken is dat het niet de goeie kant op gaat. We zien net meer problemen. De armoede neemt toe en de armoede wordt ook dieper."

Share

'Wij merken dat het niet de goeie kant op gaat. De armoede neemt toe en wordt ook dieper'

Frederic Vanhauwaert, Netwerk tegen Armoede

Voor 1 april moet de Vlaamse regering met een evaluatie komen van haar eigen Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat er tegen dan een écht debat kan komen over armoede in Vlaanderen op basis van wetenschappelijk onderbouwde cijfers, waaruit dan ook heel concrete bijsturingen voortvloeien. "Het ziet er nu vooral naar uit dat de Vlaamse regering wil verder doen waarmee ze bezig is. Volgens ons is er meer nodig. We willen vooruit, een stevige sprong in de goeie richting maken. Daar gaan we de komende maanden verder stevig input rond geven vanuit mensen in armoede."

Maximumfactuur

Share

'De focus op de 'eigen kracht' van mensen wordt al snel de 'eigen verantwoordelijkheid'. Dit schiet dan snel door naar 'eigen schuld, dikke bult'

Bruno Vanobbergen, Vlaamse Kinderrechtencommissaris

Net nu komt ook Vlaamse Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen met een manifest tegen kinderarmoede, 'Spelen in zwarte sneeuw' heet het. Vanobbergen vindt dat de bestrijding van kinderarmoede beter kan en moet. De Vlaamse aanpak concentreert zich volgens hem te veel op zelfredzaameid. "Die focus op de 'eigen kracht' van mensen wordt al snel de 'eigen verantwoordelijkheid'", schrijft hij in zijn pamflet. "Dit schiet dan snel door naar 'eigen schuld, dikke bult' en leidt tot negatieve gevoelens en een aanpak gestoeld op repressie en sancties."

Wat volgens hem centraal moet staan in de strijd tegen armoede zijn de structurele uitsluitingsmechanismen. Daarom pleit Vanobbergen voor ingrepen in verschillende domeinen. Zo zou de nieuwe kinderbijslag een instrument moeten zijn om de kinderarmoede 'substantieel' te verlagen, moeten er meer sociale woningen komen, moet de kinderopvang een volwaardige basisvoorziening worden die voor iedereen toegankelijk is en zou er dus ook best een maximumfactuur komen in het secundair onderwijs.

Het boek 'Spelen in zwarte sneeuw' wordt op donderdag 9 februari voorgesteld in het Vlaams Parlement.

nieuws

cult

zine