Jeugdrecht

"Als je jongeren zo lang opsluit, is het alsof je hen opgeeft": kritiek op nieuw jeugddeliquentierecht

Op de dag dat het nieuwe jeugddelinquentierecht definitief goedgekeurd moet worden, klinkt er kritiek. Een groep van 76 orthopedagogen, onderzoekers en psychologen noemt het een verdoken strafrecht. ‘Dit kan tot meer trauma en grensoverschrijdend gedrag leiden.’

Share

Volgens het nieuwe decreet kan een delinquente jongere twee, vijf of zeven jaar naar een instelling gestuurd worden

Vandaag staat bij de Vlaamse regering de definitieve goedkeuring van het ‘voorontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht’ op de agenda. Daarin wordt bepaald hoe delictplegers tussen 12 en 18 jaar aangepakt moeten worden.

Als het van Jan Naert en Lore Van Damme afhangt, dan wordt er nog drastisch aan die teksten gesleuteld. De twee orthopedagogen van de Universiteit Gent vinden dat de balans zoek is. “De nadruk ligt vooral op het straffende en niet op het ondersteunende.” In een opiniestuk, ondertekend door 74 anderen, schrijven ze dat het nieuwe recht “meer kwaad dan goed zal doen”.

nieuws

cult

zine