Wetenschap

Zeven 'verrassingen' op de lijst van bedreigde diersoorten

8 ©thinkstock

Bepaalde dieren lijken wel de celebrities van de bedreigde dieren. Van de ijsbeer, de reuzenpanda, de neushoorn en de sneeuwluipaard is algemeen geweten dat ze het moeilijk hebben om te overleven. Maar de lijst is ondertussen al zo uitgebreid dat er zelfs dieren opstaan waarvan je dat nooit zou verwachten. Zeven voorbeelden.

©thinkstock

• De zebra
De zebra is een icoon van de Afrikaanse vlakte en een vast personage in elke documentaire over jagende leeuwen. En toch gaat het niet goed met de dieren. Er zijn twee soorten zebra's in Afrika: de steppezebra en de Grévyzebra. Het is die laatste die het moeilijk heeft. Er zouden nog slechts 2.500 exemplaren in het wild zijn, meldt de website Treehugger.

De Grévyzebra leeft in de drogere streken van het noordoosten van Afrika, van Zuid-Soedan tot Noord-Kenia. Het is de grootste zebrasoort die er is, met lange poten, een gespierde nek en een lang hoofd. Het dier wordt bedreigd door schapen en geiten, die het voedselrijke gras opeten en waterbronnen onbereikbaar maken voor de zebra. Bovendien wordt er ook op gejaagd voor hun vacht.

©thinkstock

• De pauw
Pauwen kan je aantreffen in elk wildpark, kinderboerderij en zelfs in de tuinen van sommige mensen. Toch lopen bepaalde soorten pauwen, zoals de Borneopauwfazant en de Hainanpauwfazant, het gevaar om te verdwijnen. Beide soorten hebben het lastig nu hun habitat steeds meer verkleind. Geschat wordt dat er nog maar 600 à 1.700 Borneopauwfazanten en 350 à 1.500 Hainanpauwfazanten zijn op deze aardbol.

©thinkstock

• Het paard
Jazeker, paarden zijn een bedreigde diersoort. Meer bepaald: het przewalskipaard. Hoewel die dieren verwant zijn aan de tamme paarden, zijn de genetisch toch uniek. Tussen 1960 en 1996 werden ze als uitgestorven beschouwd. In 1996 werd er één wild paard aangetroffen en werden er verschillende geïntroduceerd in het wild. De stamboom van alle nu levende przewalskipaarden is gebaseerd op een beginaantal van dertien dieren. Momenteel leven er vijftig volwassen przewalskipaarden in het wild en worden er in dierentuinen andere voorbereid op een leven in de natuur.

Thompsongazelles in Kenia. ©thinkstock

• De gazelle
Wie al eens een safari gedaan heeft in Afrika, heeft het allicht meegemaakt. Van de eerste gazelle worden dertig foto's gemaakt, bij het zeventiende exemplaar wordt niet eens meer opgekeken. En toch zijn de gazelles bedreigd. Er leven nog slechts 1.750 à 2.950 Cuviergazelles in het noordwesten van Afrika. Met de duingazelle is het nog slechter gesteld: daarvan leven er nog slechts 250 volwassen exemplaren in het wild. De Spekesgazelle zijn helemaal verdwenen uit Ethiopië. In Somalië leven er nog, maar die worden bedreigd door de jacht.

©thinkstock

• De zeeleeuw
Hoewel ze elkaar bijna verpletteren op pier 39 in de Amerikaanse stad San Francisco, gaat het niet goed met de zeeleeuw. De Stellerzeeleeuw is de grootste soort uit de familie. Het dier komt enkel voor in de Noordelijke Grote Oceaan. In 1989 werd het aantal geschat op 110.000 individuen, ongeveer een derde van de geschatte populatie in de jaren zestig. Van de Australische zeeleeuw zijn er amper 13.790 exemplaren over.

©thinkstock

• De parkiet
In en rond Brussel zien de bomen soms knalgroen van de parkieten, maar wereldwijd hebben de vogels het moeilijk. De populaties van de zonparkiet en de grijswangparkiet zijn fel in aantal verminderd omdat er zoveel gevangen worden om te verkopen als huisdieren. In kooitjes zijn er dus veel te vinden, in het wild een pak minder.

©thinkstock

• De muis
Inderdaad, er staan zelfs muizen op de lijst van bedreigde diersoorten. Welke knaagdiertjes hebben de dubieuze eer? De Himalayabosmuis, de Nelsons stekelmuisgoffer en de witvoetmuis.