Wetenschap

De schoolmeesterattitude van Greenpeace zal niet helpen

''Het rapport is gebuisd, het beleid niet'', reageert CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne op het Greenpeace-rapport over het Belgische klimaatbeleid.

©PHOTO_NEWS
 
Rapportjes uitdelen, gebaseerd op onduidelijke en verkeerde informatie, is een ngo als Greenpeace onwaardig

Greenpeace liet gisteren van zich horen. Met een rapport van het Belgische klimaatbeleid werd België als slechte leerling te kijk gezet (DM 12/11). Het rapport hangt echter met haken en ogen aan elkaar. Zo wordt de Waalse minister van klimaat met een 5 of 7 op 10 bedacht. Niet alleen lijkt Greenpeace niet goed te weten hoe het Waals klimaatbeleid eruitziet, bovendien weten ze ook niet of het nu goed of slecht is.

Maar, zegt Greenpeace, het Waalse beleid is zeker beter dan het Vlaamse. Want Wallonië heeft ambitie: de Waalse minister heeft een reductiedoelstelling van -30 procent vooropgesteld. Fantastisch. Alleen jammer dat de Waalse minister nog steeds geen goedgekeurd klimaatbeleidsplan heeft. Nochtans loopt ook daar de legislatuur binnen 6 maanden ten einde. Geen probleem voor Greenpeace: het is nog te vroeg om Ecolo-minister Henry te beoordelen.

Maar die vermaledijde Joke Schauvliege, die mag er wel aan geloven. 2 op 10. Nochtans is de legislatuur in Vlaanderen nog even lang of even kort als in Wallonië. En Joke Schauvliege kan als klimaatminister wel concrete resultaten voor leggen. Vlaanderen heeft wel een goedgekeurd klimaatbeleidsplan. In het Vlaams Klimaatplan zijn maar liefst 33 maatregelen opgenomen om de emissies van broeikasgassen in de diverse sectoren te verminderen.

De Vlaamse regering heeft ook een instrument ontwikkeld om het klimaatbeleid in de toekomst nog ambitieuzer te maken. Op voorstel van minister Schauvliege heeft de Vlaamse Regering immers ingestemd met de oprichting van een eigen Vlaams Klimaatfonds. Hiermee heeft Schauvliege het financiële kader gecreëerd voor het voeren van een ambitieus langetermijnbeleid inzake klimaat, en garandeert ze een continue stroom van inkomsten om de verschillende vormen van Vlaams klimaatbeleid te financieren.

In eerste instantie worden deze middelen ingezet voor de realisatie van een doorgedreven en ambitieuze interne Vlaamse strategie. In het nieuwe Vlaamse Klimaatplan 2013-2020, wordt een reeks van nieuwe en kostenefficiënte Vlaamse maatregelen voorzien om de klimaatverandering tegen te gaan. Eén van de uitgangspunten van dit plan is dat de Vlaamse Regering alle interne maatregelen treft die technisch en economisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

Pas indien het beoogde resultaat niet bereikt wordt met interne maatregelen alleen, wordt overgegaan tot de aankoop van emissierechten via flexibele mechanismen. Vlaanderen gaat dus helemaal niet zomaar CO2-quota in het buitenland kopen. Integendeel: minister Schauvliege en de Vlaamse Regering gaan maximaal voor interne maatregelen om de beoogde broeikasgasreducties te realiseren. En met resultaat.

De overheden in ons land doen heel wat inspanningen om gezinnen aan te zetten om energiezuiniger te bouwen en te verbouwen. Maar de resultaten van deze inspanningen verschillen sterk. Vlaanderen scoort duidelijk beter dan Wallonië en Brussel, zo bleek onlangs nog uit Eurostat-cijfers m.b.t. onze woningen en gebouwen.

Slechts 25 procent van de Vlaamse woningen heeft nog geen dakisolatie. In Wallonië en Brussel is het dak in 1 op de 3 woningen niet geïsoleerd. Voor vloer- en buitenmuurisolatie scoort Vlaanderen duidelijk beter dan de andere gewesten en ook als het gaat over het plaatsen van hoogrendementsglas en efficiënte aardgascondensatieketels is Vlaanderen de kampioen.

Vooral het verschil met het Brussels gewest is opvallend. Vlaanderen doet het in vele gevallen dubbel zo goed als Brussel. Het Brussels gewest, waar Ecolo-minister Huytebroeck verantwoordelijk is, legt duidelijk de verkeerde prioriteiten. Zo is Brussel het eerste gewest om, vanaf 2015 de zeer strenge passiefnorm op te leggen bij elke nieuwbouw. Dit terwijl Brussel al lang volgebouwd is en heel wat verouderde woningen en appartementen op zijn grondgebied heeft.

Net zoals haar Ecolo-collega Henry in Wallonië is Huytebroeck dus vooral goed in het formuleren van ambitieuze doelstellingen, veel minder in het afdwingen van concrete beleidsresultaten. Vlaanderen zit duidelijk op het juiste spoor. verigens 'vergeet' Greenpeace in haar rapport het Brussels gewest. Geen spoor van mevrouw Huytebroeck terug te vinden in het rapport.

Niet alleen is Schauvliege duidelijk daadkrachtiger dan haar collega's, het Vlaams klimaatbeleid wordt ook ruim gedragen. CD&V, sp.a, NVA, Groen, Open VLD en LDD keurden vorig jaar nog een resolutie goed om samen werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. Het Vlaams Parlement ondersteunt met deze resolutie een Europese reductiedoelstelling van broeikasgassen van 30%. Zo heeft minister Schauvliege een duidelijk mandaat bij de internationale klimaatonderhandelingen.

Kan het beter? Uiteraard. We moeten met z'n allen gaan voor een beter klimaat. De ramp in de Filipijnen is het zoveelste signaal. Daarom is het ook belangrijk dat nog voor het jaareinde de lasten en lusten van het klimaatbeleid verdeeld worden. De gewesten en de federale overheid moeten hier tot een akkoord komen. En ook internationaal is een doorbraak noodzakelijk. Joke Schauvliege heeft op het internationale forum trouwens bij vriend en vijand lof geoogst als EU-voorzitter. Op die weg moeten we verdergaan.

De schoolmeesterattitude van Greenpeace zal echter niet helpen. Rapportjes uitdelen, gebaseerd op onduidelijke en verkeerde informatie, is een ngo als Greenpeace onwaardig.