Wetenschap

De Nul maakt weg vrij voor gaswinning op Noordpool

1 Rusland wil een haven aanleggen voor het transport van gas en olie uit de Noordelijke IJszee. ©BELGA

Het Vlaamse baggerbedrijf Jan De Nul gaat in opdracht van het regime van Russisch president Poetin de weg vrijmaken voor een nieuwe haven aan de Noordelijke IJszee. Het bedrijf vraagt dat de Belgische overheid borg staat. Een goedkeuring staat echter lijnrecht tegenover een resolutie van het federaal parlement, die oproept het noordpoolgebied te beschermen.

 
Toekennen van overheidsverzekering aan baggeraar Jan De Nul zou haaks staan op resolutie van Belgisch parlement die het noordpoolgebied moet beschermen

De Russische autoriteiten hebben het Vlaamse baggerbedrijf Jan De Nul ingehuurd voor het uitbaggeren van een vaargeul voor een nieuwe haven. Het regime van Vladimir Poetin is van plan om in de Golf van Ob een van de grootste havens van het noordpoolgebied aan te leggen. Die moet dienen als draaischijf van transport van gas en olie uit de Noordelijke IJszee.

De Vlaamse baggeraar diende vorige week een aanvraag in bij Delcredere, de overheidsdienst die projecten van Belgische bedrijven in het buitenland verzekert tegen commerciële en politieke risico's. Jan De Nul, die actief is over heel de wereld, is een belangrijke klant van Delcredere.

Een beslissing van de Delcrederedienst is er nog niet, maar die wordt eerstdaags verwacht. En ze roept vragen op, want het toekennen van een verzekering aan Jan De Nul zou haaks staan op een resolutie van het Belgisch parlement, die er kwam om het noordpoolgebied te beschermen. De resolutie werd aangenomen in 2011 na de olieramp in de Golf van Mexico drie jaar geleden. De ontploffing van boorplatform Deepwater Horizon van BP veroorzaakte een van de grootste milieurampen ooit.

"Gedoemd om te mislukken"
"Zal de Belgische overheid meewerken aan de aanleg van een haven die de toegangspoort wordt voor olie en gas uit het Russische noordpoolgebied?", vraagt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace.

Volgens de milieuorganisatie is offshore boren naar gas en olie gedoemd om te mislukken. IJsschotsen en sneeuwstormen kunnen grote schade aanrichten aan boorplatformen. De klimatologische omstandigheden zijn dermate slecht dat de kans op een milieuramp vele malen groter is dan op andere plekken waar olie en gas wordt gewonnen. Greenpeace vraagt de Belgische overheid dan ook om geen verzekering aan Jan De Nul toe te kennen.

"Er moet consistentie zijn tussen het buitenlands beleid en resoluties van het parlement. Als die er niet is, zitten we met een probleem", zegt Kristof Calvo. Het parlementslid voor Groen maakt zich zorgen over het noordpoolproject van Jan De Nul. Hij is van plan om er vragen over te stellen in het parlement.

Kwetsbaar gebied
De Vlaamse baggeraar betwist dat hij meewerkt aan een project dat schadelijk is voor het milieu. "We werken niet in een omstreden milieugebied. We doen niet mee aan boringen die delicaat zijn voor het milieu. We houden ons netjes aan de normen", zegt woordvoerster Liesbeth Van der Biest.

Bij Greenpeace vinden ze dat Jan De Nul de kop in het zand steekt. "De Nul behoort tot het kleine kransje van bedrijven dat in staat is om te opereren in het noordpoolgebied. Zijn bijdrage in het realiseren van nieuwe projecten in dat kwetsbaar gebied, is niet te onderschatten", zegt woordvoerder Thijs.