Tv & Media

De Morgen, da's lezen tot 's avonds

1 ©UNKNOWN

De Morgen zet een nieuwe stap in zijn geschiedenis. Nadat anderhalf jaar geleden de weekendkrant - De Morgen op Zaterdag, da's lezen tot zondag - met heel veel succes werd vernieuwd, is het nu de beurt aan de kranten van de weekdagen.

Goeie kranten enten zich op de tijdgeest en blijven alle dagen alert voor nieuwe grondstromen in de wereld en de maatschappij. De Morgen heeft zich daar nooit toe beperkt. We hebben de actualiteit altijd willen duiden en hebben daar als kwaliteitskrant altijd zeer duidelijke keuzes in gemaakt.

Precies daarom vernieuwen we de kranten grondig. Om de gebeurtenissen en verhalen van de dag nog beter te kunnen kaderen verschijnt De Morgen vanaf maandag 28 september in vier katernen, vier boekjes. Op die manier wordt de krant duidelijker gestructureerd, met meer aandacht en plaats voor de inhoudelijke accenten die we iedere dag weer leggen.


1. NIEUWS, NIEUWS, NIEUWS

In de eerste twee katernen staat het nieuws van de dag altijd centraal. De gebeurtenissen van de dag aanbrengen en duiden, dat is corebusiness voor onze redactie. Maar terwijl het binnen- en buitenlandse nieuws nu nog in één groot katern verzameld zijn, wordt dat voortaan anders.

Het eerste deel van de krant zal vooral nieuws uit eigen land bevatten. Met heel veel aandacht voor het politieke debat, het sociale middenveld, milieu, onderwijs, justitie, verkeer...

2. BUITENLAND
Het tweede boekje daarentegen krijgt een hoofdzakelijk buitenlandse inslag. De wereld is een dorp geworden en De Morgen kiest nog nadrukkelijker dan voorheen om - ver en minder ver - buiten de landsgrenzen te kijken. We zijn daarvoor op zoek gegaan naar nieuwe correspondenten, die we in de loop van het najaar gaandeweg aan u zullen voorstellen.

Het klassieke Bis-verhaal, ons verhaal van de dag, waarin een gebeurtenis tot op het bot uitgebeend wordt, zult u nog altijd in het tweede boekje terugvinden.

3. ECONOMIE

"It's the economy, stupid!" De Morgen kiest met zijn derde katern resoluut voor financieel en economisch nieuws. De Morgen wil op de eerste rij zitten bij grote bedrijven, economische fora en op de aandeelhoudersbeurzen. Onze eigen pennen en columnisten leveren hier dagelijks een meerwaarde.

Dat laatste geldt trouwens ook voor de sportpagina's, die achteraan in dit derde boekje liggen, behalve op maandag, wanneer we voor een volwaardig sportkatern kiezen.

4. CULTUURKRANT
De Morgen is ook altijd een uitgesproken cultuurkrant geweest en dat willen we nu extra in de verf zetten met een volledig vierde katern gewijd aan podium- en beeldende kunsten, film, rock en pop, jazz en wereldmuziek en literatuur. Iedere dag van de week zult u hier ook onze opiniërende De Gedachte-pagina's vinden. Het spreekt voor zich dat onze literatuurbijlage Uitgelezen op woensdag en Media.com op vrijdag niet verdwijnen.

Met die overzichtelijke katernen wordt De Morgen de duidelijkste krant van Vlaanderen. Een spannende kwaliteitskrant voor moderne, intelligente lezers die heel bewust in het leven staan, net dat ietsje meer willen weten, maar zich terzelfder tijd openstellen voor nieuwe impulsen en trends.

De Morgen wil u informatie op dat hoge niveau bieden, iedere dag weer. Jong en open van geest, dwars als het moet, met de nodige inspanningen voor harde onderzoeksjournalistiek en een rijke fotografietraditie. En, altijd, met een gezond wantrouwen tegen al wie macht of autoriteit uitoefent.

Door zijn structuur is het een krant die u 's morgens heel vlug door al het nieuws en duiding zal navigeren, maar waarvan u ook delen aan de kant kunt leggen voor later op de dag. Want: "De Morgen in de week, da's lezen tot 's avonds!"

Klaus Van Isacker
Algemeen hoofdredacteur