Lifestyle

Aantal meerlingzwangerschappen via IVF daalt met 20 procent

©UNKNOWN

Het aantal meerlingen dat in België via in vitro fertilisatie (IVF) geboren wordt, is sinds 2003 met ongeveer 20 procent gedaald. Dat zegt het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van het Universitair Ziekenhuis in Brussel. Dat dalende cijfer is te danken aan een wet uit 2003, die het aantal embryo's dat mag teruggeplaatst worden bij kunstmatige bevruchting beperkt.

Op het totale aantal IVF-zwangerschappen aan het CRG, daalde het aandeel meerlingzwangerschappen van 29,1 procent in 2003 naar 9,5 procent in 2007. In de leeftijdscategorie onder 36 jaar is de daling het grootst: van 28,9 procent naar 6,2 procent. Volgens Josiane Van der Elst van het CRG zijn deze cijfers exemplarisch voor heel België.

"Sinds 1 juli 2003 is in België een wet in voege die de bepalingen vastlegt waaronder laboratoriumkosten bij onvruchtbaarheidsbehandelingen met IVF worden terugbetaald. De terugbetaling wordt toegekend op voorwaarde dat het aantal embryo's dat wordt teruggeplaatst gelimiteerd wordt", legt Van der Elst uit. Die wet blijkt, afgaande op de cijfers van het CRG, dus erg effectief.

De Belgische overheid wilde met deze wet het aantal meerlingen, die vaak het gevolg zijn van geassisteerde bevruchting, beperken. Bij meerlingzwangerschappen bestaat er namelijk een groter risico op medische complicaties.

Voor vrouwen jonger dan 36 mag er maar één embryo ingeplant worden in een eerste IVF-behandelingscyclus, één of twee in de tweede cyclus afhankelijk van de embryokwaliteit en maximum twee in de daaropvolgende cycli. Voor vrouwen tussen 36 en 40 gelden nog andere beperkingen.

"De unieke voortrekkersrol die België op wereldschaal speelt in het voorkomen van meerlingzwangerschappen is niet te onderschatten", zegt Van der Elst. "Nergens in Europa bestaat een soortgelijke wet en in de VS is men nu pas onze wetgeving hieromtrent aan het ontdekken." Bij IVF worden eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen en worden de embryo's nadien in de baarmoeder teruggeplaatst. (belga/dm)