Update

Vakbondstop Ford Genk heeft stadhuis kunnen verlaten

3 De blokkade gaat intussen gewoon verder. ©BELGA

De vakbondsmensen die in de loop van de avond waren opgesloten in het Genkse stadhuis, zijn zonder slag of stoot naar huis kunnen gaan. De burgemeester heeft de gemoederen kunnen bedaren.

©AFP

Drie topmensen van de drie grote vakbonden waren een tijdje opgesloten en mochten het Genkse stadhuis niet verlaten van een groep actievoerders die het niet eens was met de strategie om hun eisen bij de directie van de toeleveranciers af te dwingen. Het ging er heftig aan toe. De politie en de burgemeester, die werd weggeroepen uit de eerste gemeenteraad van de nieuwe coalitie, kwamen ter plaatse om de toestand te normaliseren.

Na een gesprek van zowat 2 uur met de leiders van de verzetsbeweging, gingen die aan de ingang hun collega's van het actiecomité vragen om terug naar huis te gaan. Daarop konden alle afgevaardigden ongemoeid langs de voordeur het stadhuis verlaten. Ze verklaarden wel geschrokken te zijn, maar gaan vandaag verder met de onderhandelingen. Ondanks de heftigheid van de discussies, is er namelijk nog geen enkele vooruitgang geboekt.

©BELGA

De vergaderingen die gisterenmiddag moesten plaatsvinden tussen onder meer de hoofdafgevaardigden van de vier toeleveringsbedrijven en de directies zijn volledig uit de hand gelopen. Het begon al met een voorafgaandelijke meeting tussen de gewestelijke secretarissen en de hoofdafgevaardigden. Tot die laatste groep behoort ook Patrick Trusgnach, die als spreekbuis optreedt voor het actiecomité dat nog steeds de doorgang naar de toeleveringsbedrijven verspert.

De secretarissen waren het eens met de eis van de actievoerders om één sociaal overleg te organiseren voor de vier bedrijven samen. De directies weigerden dat echter. Daarop keerde de intussen massaal opgetrommelde harde kern zich tegen de vakbondstop. Luc Prenen (ACV), Rohnny Champagne (ABVV) en Luc Nijs (ACLVB) werden uren gegijzeld in het vergaderlokaal.