Tax-on-web versus papieren belastingbrief

1 ©UNKNOWN

Op papier
• Je verzamelt de diverse fiscale fiches die je kreeg toegestuurd.
• Je vult de getallen op die fiches in op het klad en daarna op het terug te sturen formulier.
• Je vult eventuele gegevens waarvan je geen fiche hebt ontvangen (bijvoorbeeld beroepsonkosten) in op het klad en daarna op het terug te sturen formulier.
• Je kunt fouten maken.
• Je steekt het aangifteformulier in de bruine enveloppe, zoekt het postzegeltarief op en brengt het naar een brievenbus. Wie tot de allerlaatste dag wacht of in de buurt woont, kan zijn aangifte zelf in de bus van het belastingkantoor stoppen.
• Je hebt maandenlang geduld. Daarna ontvang je je aanslagbiljet, met de vermelding hoeveel geld je terugkrijgt of moet bijbetalen. Dat biljet vermeldt ook wanneer je het teveel zult ontvangen of het tekort ten laatste moet storten.

Tax-on-web
• Je verzamelt de diverse fiscale fiches die je kreeg toegestuurd.
• In principe zijn al die getallen al ingevuld in je onlinedossier.
• Je vult eventuele gegevens waarvan je geen fiche hebt ontvangen (bijvoorbeeld beroepsonkosten) in op het scherm.
• Tax-on-web herkent de meest voorkomende fouten en meldt ze onmiddellijk.
• Geen postzegels, rit naar de post of naar het belastingkantoor meer nodig.
• Met Tax-on-web kan je onmiddellijk berekenen hoeveel belasting je zult moeten bijbetalen of hoeveel je zal terugkrijgen. Omdat de verwerking van de online-aangiften sneller gebeurt, zal ook de (terug)betaaldatum dichterbij liggen.