Limburgs actieplan moet in vijf jaar 10.000 jobs creëren

4 Professor Herman Daems maakt zich sterk dat zijn voorstellen de ambitie mogen hebben om over een periode van vijf jaar 10.000 nieuwe, duurzame jobs te creëren in Limburg. ©BELGA

Als de diverse overheden, sociale partners en bedrijven samenwerken om een aantal concrete acties uit te werken, kan het banenverlies van 10.000 eenheden dat de sluiting van Ford Genk teweegbrengt, op een termijn van vijf jaar worden gecompenseerd. Dat staat in een aanbevelingsrapport van een expertengroep, die de conclusies van haar studie vandaag presenteerde aan de Vlaamse regering.

 
Let wel, we focussen hier alleen op de problemen, en niet op de vele troeven van Limburg
Professor Herman Daems
Herman Daems. ©PHOTO_NEWS

Na de aankondiging van Ford om de Genkse fabriek te sluiten, stelde Vlaams minister-president Kris Peeters een Task Force samen om een nieuwe economische toekomst voor Limburg uit te tekenen. Daarbij werd in eerste instantie een studie besteld bij een expertengroep, die onder leiding van professor Herman Daems twee maanden de tijd kreeg om enkele concrete aanbevelingen te doen.

Dat werkstuk is nu klaar. Daems maakt zich sterk dat zijn voorstellen de ambitie mogen hebben om over een periode van vijf jaar 10.000 nieuwe, duurzame jobs te creëren in Limburg. Daarmee zou het banenverlies gecompenseerd worden dat bij Ford Genk en bij de toeleveranciers vooropgesteld wordt.

De professor heeft eerst de huidige problemen van de Limburgse economie in kaart gebracht. Daarbij wijst hij op een daling van de werkgelegenheid, een discrepantie tussen het beschikbare talent en de noden van de arbeidsmarkt, een gebrek aan innovatiekracht en ondernemerschap, en tot slot op de onvoldoende ontsluiting van de regio. "Let wel, we focussen hier alleen op de problemen, en niet op de vele troeven van Limburg", aldus Daems.

Zes pijlers
In de totaalvisie worden zes pijlers gedefinieerd. De 'Limburgse zeshoek' legt de focus op betere opleidingen, innovatie, meer export, sterkere ondernemingen, verdere ontsluiting en duurzame jobcreatie. Binnen dit kader denkt de groep van Daems in de eerste plaats aan acties op korte termijn, zoals de bouw van een nieuwe gevangenis (Leopoldsburg), het toeristisch project Terhills (Maasmechelen) en een vestiging van de meubelketen Ikea (Hasselt). Samen met de heroriëntering van Ford-arbeiders moet dit goed zijn voor 4.000 tot 5.000 nieuwe banen.

Op iets langere termijn denkt Daems dat de versterking van groeisectoren nodig is, zoals innovatieve zorg en de vrijetijdseconomie. Er moeten stimulansen komen om bestaande projecten in de ICT, groene energie, recycling of creatieve industrie verder uit te bouwen.

Een derde terrein dat Daems wil bespelen, is het creëren van betere randvoorwaarden om economische groei en duurzame jobs mogelijk te maken. Het gaat dan om hervormingen in het onderwijs, het stimuleren van innovatie, ondersteuning op vlak van export, betere financiële randvoorwaarden of acties om startende bedrijven een professionele begeleiding te geven.

Een vierde en laatste domein waarop Daems voorstellen doet, is de verhoging van de slagkracht voor Limburgse instellingen als de LRM of de regionale takken van het Innovatiecentrum, FIT Agency of het Agentschap Ondernemen.

 
Ik wil Herman Daems en zijn team feliciteren met dit strategisch actieplan SALK, vooral gezien de krappe deadlines. We denken dat het een waardevol document is, met argumenten die we niet naast ons kunnen neerleggen
Kris Peeters
©PHOTO_NEWS
 
Onze slogan luidt 'Iedereen Genkt'. Als we daar 'Iedereen SALKT' van kunnen maken, zitten we goed
Wim Dries (burgemeester van Genk)
©PHOTO_NEWS
 
Alle stakeholders zijn zeker bereid om mee te werken aan de uitvoering ervan. De bereidheid om hiermee de terugslag van Ford op te vangen, is groot
Gouverneur Herman Reynders

Unaniem positieve reacties
De reacties op de voorstellen zijn unaniem positief. Zowel de Vlaamse ministers, de Limburgse gouverneur als de sociale partners vinden er bouwstenen in terug om samen een nieuw economisch elan te geven aan de provincie Limburg.

"Ik wil Herman Daems en zijn team feliciteren met dit strategisch actieplan SALK, vooral gezien de krappe deadlines", zei Vlaams minister-president Kris Peeters. "We denken dat het een waardevol document is, met argumenten die we niet naast ons kunnen neerleggen. De Task Force zal dit rapport nu gebruiken om de acties op te starten en op te volgen."

Gouverneur Herman Reynders zei dat Limburg positief staat ten opzichte van de voorstellen. "Alle stakeholders zijn zeker bereid om mee te werken aan de uitvoering ervan. De bereidheid om hiermee de terugslag van Ford op te vangen, is groot."

De Limburgse ministers in de Vlaamse regering, Jo Vandeurzen en Ingrid Lieten, zagen aanwijzingen in het SALK-rapport: "we kunnen hiermee verder om ons beleid rond bijvoorbeeld innovatie en zorg voort te ontwikkelen", aldus beiden.

De sociale partners, bestaande uit de Limburgse werkgeversorganisaties en vakbonden, waren eveneens enthousiast. "We hebben er alle vertrouwen in dat dit een blauwdruk kan zijn voor het economische beleid in Limburg de komen jaren, " stelden ze in een gemeenschappelijk communiqué.

Het slotwoord was voor de Genkse burgemeester Wim Dries: "Onze slogan luidt 'Iedereen Genkt'. Als we daar 'Iedereen SALKT' van kunnen maken, zitten we goed."