Economie

Italië sleept Standard & Poor's en Fitch voor rechter

2 ©BELGA

Het parket van Trani, in Zuid-Italië, heeft vandaag enkele toplui van de ratingagentschappen Standard & Poor's en Fitch voor de rechter gesleept. Hen wordt marktmanipulatie verweten bij de verlaging van de kredietscore van Italië.

Het parket van Trani oordeelt dat Deven Sharma, voorzitter van S&P tussen 2007 en 2011, en David Michael Willmoth Riley, operationeel directeur ratings bij Fitch, samen met vier andere S&P-medewerkers en nog een Fitch-medewerker voor de rechter moeten verschijnen. Volgens procureur Michele Ruggiero hebben de ratingagentschappen de Europese regelgeving over ratingactiviteiten geweld aangedaan, alsook de transparantieregels en de kwaliteits- en effectiviteitsparameters bepaald door die wetgeving. "Standard & Poor's heeft bewust tendentieuze en vervormde informatie verspreid aan de financiële markten over de geloofwaardigheid van de Italiaanse rating", aldus de magistraat.

Negatieve outlook
In mei 2011 gaf de kredietbeoordelaar de Italiaanse schuld een negatieve outlook mee, wat een mogelijk latere verlaging van de rating betekent. Volgens de magistraat waren S&P's bevindingen "tegenstrijdig met officiële macro-economische gegevens van de Italiaanse regering, waardoor het ratingagentschap bijdroeg tot een destabilisatie van het beeld, het prestige en de geloofwaardigheid van Italië op de financiële markten (...) en een verzwakking van de euro". Ook Fitch wordt verweten preventief een neerwaartse aanpassing van de rating te hebben in de hand gewerkt.

Klacht
De rechtszaak komt er naar aanleiding van een klacht van consumentenorganisaties tegen een rapport van Moody's, de derde grote kredietbeoordelaar. Dat rapport had toen een negatief effect op de koers van de Italiaanse bankaandelen. Toch wordt Moody's nu niet voor het gerecht gesleept, aangezien bij onderzoek geen bewuste intentie tot marktmanipulatie is gevonden.

Proces
Het verzoek van het parket in Trani wordt nu eerst behandeld in een preliminaire zitting, wat meerdere maanden kan duren. Pas dan wordt beslist of er effectief een proces wordt geopend tegen de twee kredietbeoordelaars.

©EPA