Economie

Economische inspectie stelt lokvogelpraktijken ZEB vast

2 ©BELGA

De economische inspectie heeft lokvogelpraktijken vastgesteld bij modeketen ZEB. De FOD Controle en Bemiddeling heeft proces-verbaal opgesteld wegens inbreuk op artikel 88 van de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming, zo bevestigt de woordvoerster van de FOD Economie een persbericht van Unizo.

Het pv werd opgezonden naar het parket van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, die voor de verdere behandeling van het dossier zal instaan. In 2012 werden acht andere processen-verbaal opgesteld tegen bedrijven voor lokvogelpraktijken. Volgens ondernemersorganisatie Unizo stelde de FOD Economie in december 2012 bij "verschillende" ZEB-winkels vast dat de aangekondigde kortingen van 70 procent slechts van toepassing bleken te zijn op een zeer klein gedeelte van het assortiment.

Voor Unizo en haar sectororganisatie Mode Unie bevestigen de vaststellingen "eerdere vermoedens dat ZEB een loopje neemt met de wetgeving op de consumentenbescherming. Het verschil met de procedures tegen ZEB rond de sperperiode, is dat deze keer de consumenten het slachtoffer zijn van de misleidende praktijken van de winkelketen", klinkt het.

De procedures rond de overtredingen op de sperperiode lopen nog voor het hof van beroep.

©BELGA