Update

Akkoord over vereffening Gemeentelijke Holding

1 ©BELGA

De Waalse regering en de Brusselse regering hebben vanavond het uitgewerkte compromisvoorstel goedgekeurd dat de Gemeentelijke Holding moet behoeden voor een faillissement. Eerder keurde de Vlaamse regering het voorstel al goed. Ook de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding heeft zonet zijn fiat gegeven.

Francis Vermeiren, voorzitter van de raad van bestuur, benadrukt dat de liquiditeit van de Gemeentelijke Holding door Dexia verzekerd wordt tot 7 december. De raad van bestuur van de holding zal nu een buitengewone aandeelhoudersvergadering organiseren met het voorstel om tot de vrijwillige vereffening van de holding over te gaan. Vermeiren herhaalt dat een vereffening de beste zaak is, om "er de beste prijs uit te halen". "Een zachte landing is nog steeds beter dan een val", klinkt het.

Liquiditeit
Details of cijfers over het voorstel wil de raad van bestuur niet kwijt. Die zullen volgens de bestuursraad de komende dagen aan bod komen. "Wij kennen de akkoorden tussen de regeringen en Dexia Bank België te weinig. Wij hebben een akkoord met de bank over het beheer van de holding, om de liquiditeit te verzekeren tot 7 december", luidt het nog.

De kern van de Waalse regering keurde in de vooravond het compromis goed dat was bereikt tussen de regio's, de federale regering en Dexia Bank België om een staking van betaling van de Gemeentelijke Holding, en dus een faillissement op bekentenis, te voorkomen. "We zijn erin geslaagd een akkoord te vinden waar iedereen een stap naar de andere heeft gezet", benadrukte minister-president Rudy Demotte (PS) na afloop.

Waarborgen
In het gekozen scenario, activeren de regio's zoals voorzien hun waarborgen ter hoogte van 450 miljoen euro en verliezen 120 miljoen euro 'commercial paper'. De federale overheid komt rechtstreeks tussen ter hoogte van 132,5 miljoen euro en ter waarde van 101,5 miljoen euro via Dexia Bank die ze recent heeft verworven.

Schuldopvraag
De bank, als eerste schuldeiser van de Gemeentelijke Holding, ziet af van een deel van schuldopvraag. Ethias, het Brusselse huisvestingsfonds en andere instellingen komen tussen voor 31 miljoen euro. Tot de liquidatie zal Dexia Bank België de liquiditeitsnoden van de Holding verzekeren.

De Brusselse regering kwam om 17.30 uur in spoedzitting bijeen en keurde na kennisname van het compromis het voorstel eenparig goed. Volgens de Brusselse autoriteiten laat het voorstel toe een faillissement te voorkomen en beperkt het maximaal de verliezen voor ieder van de partijen. (belga/mvl/kve/adha)