Binnenland

Verkeersboetes voortaan sneller geïnd via belastingen

1 ©UNKNOWN

Verkeersboetes zullen sneller worden geïnd. De regering-Di Rupo werkt een systeem uit waarbij betwiste boetes niet meer automatisch langs de politierecht-banken passeren. Na de tweede aanmaning volgt meteen een dwingend bevel tot betaling. Wie dan nog weigert, zal dat verrekend zien in zijn personenbelasting.

Wie vandaag een boete in de bus krijgt en die weigert te betalen, krijgt eerst een aanmaning. Wordt de boete dan nog niet betaald, dan wordt het dossier overgemaakt aan het parket, dat vervolgens een minnelijke schikking voorstelt. Weigert de overtreder andermaal, dan krijgt die een dagvaarding van de politierechtbank. Vaak resulteert dat in een seponering, omdat de politierechtbanken de hoge werkdruk niet aankunnen.

Binnenkort wordt die procedure vereenvoudigd, wat het werk van die politierechtbanken zal verlichten en het meteen ook onmogelijk maakt om een boete te ontlopen. Wie na de aanmaning niet betaalt, krijgt na goedkeuring van de nieuwe regels een 'bevel tot betaling', dat meteen afdwingbaar is. De overtreder kan binnen een maand wel nog in beroep gaan bij de politierechtbank.

Voor wie volhardt in de boosheid werkt de regering-Di Rupo aan een systeem waarbij de verschuldigde boete(s) automatisch zullen worden verrekend met de personenbelasting. De boete zal dan in mindering worden gebracht van de fiscale tegoeden of opgeteld bij de fiscale schulden.

Het systeem is een concept van de vorige staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V). In juni maakte hij zijn voorstel over aan toenmalig formateur Di Rupo, die het opnam in het regeerakkoord. Devlies: "Alles is afgecheckt bij alle betrokkenen, en iedereen is akkoord. Het ligt klaar."

De hele maatregel staat in de beleidsnota van de huidige staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) en wordt nog verder verfijnd in werkgroepen. "Het komt er", verzekert men op het kabinet van de eveneens bevoegde minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open Vld). "We zijn nu de technische details aan het uitwerken." Over die details wenst geen enkele federale minister vandaag al te communiceren. In het snelste scenario komt het voorstel wel al volgende week ter goedkeuring op de ministerraad.

Het luik van de verkeersboetes is maar een klein onderdeel van een nog veel groter plan. Mogelijk wordt de inning van alle gerechtelijke en administratieve boetes gekoppeld aan de personenbelasting, maar dat ligt nog ter discussie. De maatregelen voor de 'betere inning' moeten de federale regering flink wat geld opleveren. In 2009 werd van de 130 miljoen euro gerechtelijke boetes die werden opgelegd, ruim 82,7 miljoen niet geïnd. Dat is bijna twee derde. Daarnaast wordt 17 procent van de onmiddellijke inningen nooit betaald. In 2009 liep de overheid hierdoor een bedrag van 37 miljoen euro mis.

Lees meer in De Morgen