Update

Vakbonden De Post keuren nieuwe CAO goed

1 ©UNKNOWN

Het paritair comité van De Post heeft het voorstel tot collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de periode 2009-2010 goedgekeurd. Het akkoord voorziet in werkzekerheid en in een koopkrachtverhoging. De goedkeuring gebeurde wel enkel door het ACOD en ACV. De Franstalige vakbonden en het VSOA hebben hun handtekening niet gezet, maar dat belet niet dat de CAO van kracht wordt.

Werkzekerheid
Over de arbeidsovereenkomst werd al wekenlang onderhandeld. In juni werd een directievoorstel nog afgeschoten wegens onvoldoende.
Volgens de vakbonden is er in het definitieve akkoord onder meer voorzien in recurrente maatregelen voor meer koopkracht (+0,5 euro per maaltijdcheque, een verhoging van de eindejaarspremie met 100 euro bruto en een vergoeding voor het personeel dat buitenarbeid verricht). Niet-recurrent werd bepaald dat als De Post zijn winstobjectieven behaalt, het personeel dit jaar een premie krijgt van zo'n 350 euro netto. Daarnaast krijgen de postmensen werkzekerheid, waarbij diegenen die als gevolg van een reorganisatie in een lager barema terechtkomen, toch geen loonverlies zullen lijden.

"Komen er niet zo slecht vanaf"
Het ACOD en ACV hebben het akkoord ondertekend, naar eigen zeggen omdat er bij de achterban een meerderheid was die zich achter de maatregelen kon scharen. Jef De Doncker (ACOD): "Binnen de socialistische vakbond wordt gestreefd naar een consensus, maar anderzijds heeft men respect voor de mening van elke taalgemeenschap". Volgens de vakbondsman was er bij de Vlamingen enerzijds het gevoel dat ze de laatste jaren veel hebben moeten inleveren en daarvoor niet voldoende zijn gecompenseerd, "maar er was ook redelijkheid en het besef dat dit bedrijf moet kunnen overleven (...) Ook als men vergelijkt met andere CAO's in de privésector, komen we er niet zo slecht vanaf", meent De Doncker. "Daarbovenop heeft de directie verschillende van haar eisen uiteindelijk opzijgeschoven".

Ook bij het ACV was uiteindelijk een meerderheid van de militanten voor goedkeuring van de CAO. "Wel onder een belangrijke voorwaarde: dat de directie maatregelen neemt tegen de hoge werkdruk", aldus Lieve Van Overbeke (ACV). "De Post heeft zich geëngageerd om, in overleg met de sociale organen, na de vakantie te onderzoeken hoe de werkdruk kan worden verminderd". Volgens de vakbondsvrouw is de directie ook bereid om de limieten op eindeloopbaanmaatregelen te herbekijken indien nodig.

"Neerwaartse spiraal"
Bij de Franstalige bonden is het probleem van de werkdruk bepalend geweest in de weigering om de CAO te ondertekenen. "Wat ons het meest verontrust, is het feit dat het personeel de buik vol heeft van de alsmaar stijgende werkdruk", verklaarde André Blaise (CSC). Bij de liberale bond VSOA wijst men op het feit dat het personeel het gevoel heeft "in een neerwaartse spiraal" te zijn beland. "Steeds meer taken worden uitbesteed aan goedkope werkkrachten, besparingen uit het verleden worden onvoldoende gecompenseerd en de CAO is in voorwaardelijke wijze opgesteld en biedt dus geen garanties".

Volgens de directie komt de collectieve arbeidsovereenkomst 2009-2010 "op een evenwichtige wijze tegemoet aan de verwachtingen van de medewerkers met betrekking tot hun koopkracht en aan de noden van het bedrijf in een moeilijke economische en financiële context".

Over de loon- en arbeidsvoorwaarden van de nieuwe categorie van "postbezorgers" is er volgens de vakbonden nog geen akkoord bereikt. (belga/sps)