Binnenland

Toch tien jaar cel voor spijtoptant Hells Angels

1 ©PHOTO_NEWS

Het hof van beroep in Gent heeft vijf Hells Angels veroordeeld tot gevangenisstraffen van achttien maanden tot achttien jaar voor hun betrokkenheid bij een raid op het clublokaal van de rivaliserende bende The Outlaws in Aalbeke in 2009. Onder de veroordeelden is een spijtoptant die ondanks zijn bekentenissen toch werd veroordeeld tot tien jaar cel. In eerste aanleg werd de man nog vrijgesproken.

De Hells Angels stonden terecht voor moordpoging bij een aanslag op het lokaal van de rivaliserende motorbende Outlaws in Aalbeke op 4 oktober 2009. De Outlaws zouden eerder een motor van de Hells Angels hebben beschadigd, waarna een wraakactie op touw werd gezet. De Hells Angels openden daarbij vanuit een rijdende auto met twee wapens het vuur op het clublokaal van de Outlaws. Bij een tweede passage werd gevuurd op de Outlaws die na de schoten waren buitengelopen. Twee Outlaws raakten levensgevaarlijk gewond en overleefden ternauwernood. Een derde werd minder zwaargewond maar blijft wel invalide.

Zwijgrecht
Alle Hells Angels ontkenden alle betrokkenheid en beriepen zich op hun zwijgrecht. Een man stapte echter uit de motorbende en legde bekentenissen af bij de politie. Hoewel hij die later weer introk, steunt het arrest van het hof van beroep grotendeels op zijn eerste verklaringen. Zo veegt het hof de verklaring van de bendeleider van tafel, die zegt dat de bende nooit het clublokaal in Moeskroen heeft verlaten. Hij is in beroep veroordeeld tot achttien in plaats van twintig jaar.

Bendevorming
Zijn kompaan ziet zijn straf verminderd van achttien naar vijftien jaar. De strafvermindering komt er omdat het hof vindt dat er geen sprake is van bendevorming. Volgens het hof zijn de Hells Angels wel een vereniging, maar is ze niet opgericht met het oogmerk om criminele feiten te plegen. De chauffeur van de wagen krijgt tien jaar cel opgelegd, hoewel hij in eerste aanleg nog werd vrijgesproken.

Ondergedoken
De vierde man, de latere spijtoptant, krijgt eveneens tien jaar cel. In het arrest is geen sprake van verzachtende omstandigheden, hoewel hij de omerta doorbrak. Een vijfde Hells Angel is veroordeeld tot achttien maanden cel voor verboden wapenbezit. Het openbaar ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding van de drie Hells Angels die nog vrij rondlopen - waaronder de spijtoptant die ondergedoken leeft. Maar het hof ziet geen aanwijzingen dat de drie zich aan hun straf zouden onttrekken.